Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Apstiprināta jauna mežaudzes novērtēšanas kārtība

Publicēts 2009-06-26 13:46:19

Samazināt palielināt tekstu

25.06.2009

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrija (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Mežaudzes novērtēšanas kārtība”.

Noteikumi sagatavoti, lai precizētu administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumus atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam.

Noteikumi paredz, ka turpmāk iesniegumu par mežaudzes novērtēšanu varēs iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta (VMD) teritoriālajā struktūrvienībā.

Saskaņā ar šiem noteikumiem, VMD novērtē mežaudzi tad, ja ir izgatavots zemes vienības robežu un zemes vienības situācijas plāns (tehnisks dokuments zemes kadastrālajai novērtēšanai un citu ar zemes izmantošanu saistītu uzdevumu veikšanai), kā arī ja šis plāns ir reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā. Tāpat VMD novērtē mežaudzi, ja ir veikta meža inventarizācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv