Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Atbalstīs meža ekonomiskās vērtības uzlabošanu

Publicēts 2008-04-18 16:52:43

Samazināt palielināt tekstu

17.04.2008

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Normatīvais akts nodrošinās Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" atbalsta piešķiršanas kārtību sākot no 2008.gada.

Pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Atbalstu meža īpašnieki saņems no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.

Uz atbalstu varēs pretendēt fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks, kā arī juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50% vai vairāk un kura ir meža zemes īpašnieks. Tāpat uz atbalstu varēs pretendēt pašvaldība vai pašvaldības institūcija, kas ir meža zemes īpašniece.

Normatīvā akta projektā noteikts meža apsaimniekošanas plāna saturs un tā saskaņošanas kārtība, kurā varēs ietvert arī informāciju par tādiem Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumiem, kā "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana" un "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana". Tāpat dokumenta projektā noteikti atbalsta saņemšanas nosacījumi, paveikto darbu pārbaudes un atbalsta saņemšanas kārtība, atbalsta veids un apjoms, kā arī attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

Maksājumu administrēšanu veiks Lauku atbalsta dienests.

Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā pieņemšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Lauku attīstības programma; Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv