Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Atbalstīs meža nozares zinātnisko izpēti un attīstību

Publicēts 2007-05-08 22:29:02

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2007.gadā". Atbalsts paredzēts meža nozares atbalsta un attīstības programmu, projektu finansēšanai un zinātniskās izpētes projektu finansēšanai. Tāpat atbalsts paredzēts Valsts meža dienestam par meža monitoringa izpildi un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava" par programmas "Forest Focus 2006" uzņemto saistību izpildi.

Dokumentā noteikts, ka atbalsta kopējais apjoms ir 1 625 506 lati no ZM budžeta programmas "Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana" apakšprogrammas "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam paredzētajiem līdzekļiem.

Normatīvajā aktā noteikts, ka izpētes projektu 2007.gada prioritārās jomas ir meža bioloģiskā daudzveidība, meža slimības un kaitēkļi, meža un meža produktu ietekme uz klimata pārmaiņām, meža nozares ekonomika, jauni koksnes un nekoksnes produkti, inovatīvas tehnoloģijas, meža biomasas izmantošana enerģētikā, kā arī meža nozares politika un pārvaldība.

Tāpat normatīvais akts paredz izpētes un attīstības projektu vērtēšanas kritērijus, kā arī projektu iesniegšanas, vērtēšanas, līgumu slēgšanas un finansēšanas kārtību valsts atbalstam meža nozares attīstībai.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv