Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts aizsardzība un bruņotie spēki

Atklāti būtiski pārkāpumi NBS Jūras spēku Alkmaar klases mīnu kuģu tehniskās dokumentācijas iepirkumā

Publicēts 2009-08-11 12:08:09

Samazināt palielināt tekstu

Pēc aizsardzības ministra Imanta Lieģa 12. maija rīkojuma Aizsardzības ministrijā tika izveidota pārbaudes grupa, ar mērķi veikt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Jūras spēku (JS) rīcībā esošo „Imanta” klases mīnu kuģu pirkuma līguma izpildes un ekspluatācijas organizācijas pārbaudi, kā arī izvērtēt tehniskās dokumentācijas iegādes procesu.

Pārbaudes laikā tika konstatēti vairāki pārkāpumi NBS JS Alkmaar klases mīnu kuģu tehniskās dokumentācijas iepirkumā:

Līgums, kas bija noslēgts starp NBS JS un Nīderlandes Karaliskajiem Jūras spēkiem, neparedzēja tehniskās dokumentācijas iegādi latviešu vai angļu valodā – tātad tika nopirkta prece bez tās lietošanas instrukcijas lietotājam (NBS JS) saprotamā valodā.

No mīnu kuģu iegādes līguma noslēgšanas brīža 2005.gada 24.augustā līdz pirmajam rīkojuma dokumentam par tehniskās dokumentācijas iegādi angļu valodā bija pagājis viens gads un divi mēneši.

Tehniskās dokumentācijas iegādes procedūru 580 000 eiro apmērā tika uzdots veikt amatpersonām, kurām nav pieredzes starptautisku iegāžu organizēšanā un atbilstošu angļu valodas zināšanu.

Tirgus izpēte netika veikta, netika izvērtēts līgumcenas pamatojums.

Iepirkuma process noticis formāli, netipiski īsā laikā, nav izmantotas tiesības pieaicināt ekspertus.

Iepirkuma līgums izstrādāts nepilnīgi un pavirši.

NBS rīcībā nav pieņemšanas–nodošanas akta precei (tehniskajai dokumentācijai angļu valodā) 580 000 eiro vērtībā. Preces piegāde nav notikusi atbilstoši līguma nosacījumiem.

Ir pamatotas šaubas par iegādātās kuģu tehniskās dokumentācijas angļu valodā autortiesībām.

Nav pārbaudīta katras iegādātās tehniskās dokumentācijas vienības atbilstība uz kuģiem esošajam tehniskajam nodrošinājumam.

Iepazīstoties ar AM pārbaudes grupas ziņojumu, aizsardzības ministrs uzdevis atbildīgajām AM amatpersonām izvērtēt iespējas civiltiesiskā kārtībā vērsties pret AM un NBS amatpersonām par nelietderīgu valsts līdzekļu izlietošanu, kā arī lūdzis pārbaudes grupas atzinumu nosūtīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

www.mod.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Nacionālie bruņotie spēki; Imants Lieģis;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv