Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Decembrī varēs pieteikties atbalstam meža ieaudzēšanai, meliorācijas sistēmu būvniecībai un atjaunošanai

Publicēts 2009-11-27 19:56:27

Samazināt palielināt tekstu

No 7.decembra līdz 2010.gada 7.janvārim zemes īpašnieki 2.kārtā varēs pieteikties Eiropas Savienības (ES) atbalstam Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākumā "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu". Savukārt no 14.decembra līdz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu pieņems 3. kārtas projektu pieteikumus atbalstam pasākumā "Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju pirmreizējā apmežošana".

Pasākumā "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" atbalsts paredzēts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai, renovācijai un jaunu meliorācijas sistēmu būvniecībai un aizsargdambju rekonstrukcijai, renovācijai un jaunu aizsargdambju būvniecībai. Taču atbalstu nav plānots izmantot meliorācijas sistēmu un aizsargdambju sakārtošanai meža zemēs.

Iesniegto projektu īstenošanu paredzēts veikt divu gadu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pieejamais publiskais finansējums pasākumā - 1,5 miljoni latu.

Savukārt pasākumā "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējās apmežošanas" paredzēts atbalstīt mežaudzes ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, kā arī dabiski ieaugušu mežaudžu kopšanu un papildināšanu. 

Pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējās apmežošana" mērķis ir veicināt lauksaimniecībā neizmantojamās zemes efektīvu izmantošanu, saglabājot tās bioloģisko daudzveidību un lauku ainavas rekreācijas un estētiskās īpašības. Pasākuma trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums - 5 miljoni latu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) - juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses, kā arī projektu iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Tāpat meža īpašnieki par projektu pieteikumu sagatavošanu var interesēties pie Valsts mežu dienesta (VMD) Konsultāciju pakalpojumu centra darbiniekiem visos Latvijas novados.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv