Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Eiropas Savienība un NATO

Eiropas Komisija un Latvija parakstīs vienošanos par finansējuma piešķiršanu ES komunikācijas stiprināšanai

Publicēts 2009-07-06 14:12:51

Samazināt palielināt tekstu

10. jūlijā Eiropas Komisijas (EK) Komunikācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks Panis Karvonis (Panos Carvounis), EK Pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca un Valsts Kancelejas (VK) vadītāja Gunta Veismane parakstīs līgumu, kas Latvijai nākamajos četros gados ļaus realizēt ar Eiropas Savienību (ES) saistītus komunikācijas projektus, ik gadu (arī šogad) šim mērķim saņemot 200 000 eiro no Eiropas Komisijas budžeta.

Par vadības partnerību dēvētās EK, Eiropas pArlamenta un dalībvalsts sadarbības formas mērķis ir veicināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu ES komunikācijas politiku, ko īsteno pati dalībvalsts.

Valsts kancelejas direktore Gunta Veismane norāda: „Informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem nodrošina gan valsts pārvalde, gan Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments. Būtiski ir visām institūcijām cieši sadarboties, un  Vadības partnerības līgums ir vēl viens instruments sadarbības stiprināšanai. Mūsu kopīgs uzdevums ir padarīt ES tiesības daudz redzamākas, saprotamākas  un vieglāk pieejamas - lai ikviens iedzīvotājs redz savas iespējas un spēj tās pielietot ikdienas dzīvē.”

"Latvijā arī pēc pieciem gadiem ES ir pārsteidzoši daudz vienaldzīgu cilvēku, kas Latvijas dalību ekonomiski ietekmīgākajā valstu blokā nevērtē ne kā labu, ne sliktu lietu. Manuprāt, Latvijas eiroskeptiķis ir slikti informēts eirooptimists, tādēļ ļoti svarīga ir pastāvīga cilvēku informēšana un saruna par ES viņiem tuvā un saprotamā veidā. Mums jārunā tā, lai cilvēki gribētu mūs klausīties," jaunā komunikācijas rīka nozīmi uzsver I.Šulca.

Šobrīd vadības partnerības sadarbības formu izmanto vairākas ES dalībvalstis – Vācija, Austrija, Portugāle, Slovēnija – īstenojot daudzveidīgas aktivitātes iedzīvotāju informēšanai par ES jautājumiem. Latvija sadarbības ietvaros paredzējusi vairākus projektus sabiedrības līdzdalības, demokrātijas, ilgtspējīgas attīstības u.c. jomās. Tostarp 2009.gadā paredzēts izveidot simulācijas spēli ‘Soli pa solim līdz biznesa uzsākšanai’, izveidot interaktīvu kalkulatoru energoefektivitātes aprēķināšanai, organizēt Tautas forumu NVO kapacitātes celšanai reģionālajā līmenī par līdzdalības iespējām ES lēmumu veidošanā, izvērst publisko debašu platformu interneta vietnē ‘esmaja.lv’, organizēt apmācības skolotājiem u.c. mācībspēkiem par ES jautājumiem, popularizēt, piemēram, uzņēmējdarbībai vai izglītībai noderīgus ES informācijas resursus u.c. aktivitātes. Par aktivitāšu plānu vienojušās visas iesaistītās puses – Latvija, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments.
EK vadības partnerības aktivitātes finansē 100% apmērā, Latvijas puse ir atbildīga par administratīvās kapacitātes nodrošināšanu komunikācijas aktivitāšu ieviešanai. Par starpniekinstitūciju vadības partnerības īstenošanā nozīmēta Valsts kanceleja.

Mediju ievērībai!
Sadarbības līguma parakstīšanas laikā piedāvājam foto, TV iespēju. Pēc līguma parakstīšanas – atbildes uz mediju jautājumiem. Pasākums notiks piektdien, 10.jūlijā plkst. 11:45 Ministru kabinetā, Ministru prezidenta zālē (Brīvības bulvāris 36, 3.stāvs).
Caurlaižu nepieciešamības gadījumā, lūdzam zvanīt Valsts kancelejas Komunikācijas departamentam, tālr.: 67082828.

www.mk.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv