Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bizness

EM pagarina termiņu līdz 15.februārim, kad komersanti var informēt par eksporta kredītu atteikumiem

Publicēts 2010-02-08 19:02:20

Samazināt palielināt tekstu

Eksporta garantijām uz ES un OECD valstīm – būt vai nebūt?

Ekonomikas ministrija pagarina termiņu par vienu nedēļu, kuras laikā joprojām aicinām uzņēmējus iesniegt apliecinājumus, ka viņiem atteikti eksporta apdrošināšanas pakalpojumi uz Eiropas Savienības dalībvalstīm vai  Austrāliju, Kanādu, Īslandi, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici, Amerikas Savienotajām valstīm.

Lai ļautu Latvijas Garantiju aģentūrai sniegt eksporta kredītu garantijas arī darījumiem uz Eiropas Savienības un atsevišķām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm - Austrāliju, Kanādu, Īslandi, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici, Amerikas Savienotajām valstīm, Latvijai jāapliecina minētā apdrošināšanas seguma neesamība vai trūkums Latvijā – t.i. Eiropas Komisijai nepieciešams iesniegt rakstiskus apliecinājumus, ka esošajos tirgus apstākļos kredītrisku apdrošināšanas kompānijas Latvijas eksportētājiem ir atteikušas sniegt eksporta darījumu apdrošināšanas pakalpojumus uz ES un atsevišķām OECD valstīm.

„Mums dialogā ar Eiropas Komisiju nepieciešami dzelžaini pierādījumi! Ja Eiropas Komisijai nevarēsim iesniegt pietiekošu skaitu rakstisku apliecinājumu, ka Latvijā nav iespējams apdrošināt eksporta darījumus uz ES un atsevišķām OECD valstīm, diskusijas par šo jautājumu beidzam. Aicinām uzņēmējus būt aktīvākiem savu interešu aizstāvēšanā un līdz 15.februārim informēt ministriju par šādiem gadījumiem,” uzsver ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Šobrīd Ekonomikas ministrija saņēmusi pilnu dokumentu paketi tikai no viena komersanta, kuram atteikts šāds pakalpojums.

Ekonomikas ministrija norāda, ka komersantu iesniegtā informācija netiks publiskota un tā tiks izmantota tikai komunikācijā ar Eiropas Komisiju.

Aicinām uzņēmējus, kuriem tika atteikti eksporta apdrošināšanas pakalpojumi,  līdz š.g. 15.februārim iesniegt Ekonomikas ministrijā:
• apliecinājumus, ka apdrošināšanas kompānijas ir atteikušas apdrošināt eksporta darījumus uz ES vai OECD valstīm, vai apjoms, par kādu ir apdrošināts eksporta darījums, ir samazināts;
• apdrošināšanas kompāniju atteikumus apdrošināt eksporta darījumus uz ES, OECD valstīm vai to paziņojumus, ka apjoms, par kādu tā apdrošina eksporta darījums uz ES vai OECD valstīm, ir samazināts, norādot, kad ir notikusi limitu atcelšana/samazināšana un kā apdrošinātājs pamatoja savu lēmumu.

Informāciju aicinām nosūtīt vai iesniegt rakstiski Ekonomikas ministrijā (adrese: LR Ekonomikas ministrija, Rīga, Brīvības iela 55). Papildus informācijai lūdzam sazināties ar Renāru Špadi, EM Uzņēmējdarbības un eksporta nodaļas vecāko referentu – 67013023, [email protected]

Vienlaikus norādām, ka šādu aicinājumu jau gada sākumā esam nosūtījuši Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijai, Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmēju asociācijai, Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijai, Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijai, Latvijas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijai un Latvijas kokrūpniecības federācijai.

Informācijai

Kā zināms, Latvijas Garantiju aģentūra kopš 2009.gada 1.jūnija jau izsniedz īstermiņa eksporta kredīta garantijas komersantu darījumiem uz trešajām valstīm. Nosacījumi, pēc kādiem tiek izsniegtas garantijas, definēti 2009.gada 24.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.269 „Noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai”.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv