Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Francijas uzņēmēji dalās pieredzē par pārtikas kvalitātes sistēmas ieviešanu

Publicēts 2007-06-01 16:29:02

Samazināt palielināt tekstu

Šodien festivāla "Francijas pavasaris" ietvaros notika lauksaimniecības konference "Kvalitātes jautājumi pārtikas nozarē", kurā Francijas uzņēmēji dalījās pieredzē par kvalitātes sistēmas ieviešanas procesu un rezultātiem siera, gaļas, medus un bišu produktu, kā arī graudaugu pārstrādes uzņēmumos. Konferences organizēšana ir devusi iespēju abpusēji izdevīgai sadarbībai.

Konferences laikā pārstāvji no Latvijas informēja, ka Latvijā ir ieviestas Eiropas Savienības (ES) prasības par lauksaimniecības produktu, pārtikas ģeogrāfisko norāžu un cilmes nosaukumu aizsardzību. Tāpat prasības ir ieviestas par īpaša rakstura sertifikātiem lauksaimniecības produktiem, bioloģiskās lauksaimniecības produktiem un kvalitatīviem vīniem.

Tāpat Latvija ir sākusi nacionālās kvalitātes shēmas izstrādi un ieviešanu, lai nodrošinātu lauksaimniecības un pārtikas produktu kvalitātes uzlabošanu, veicinātu to ražošanu un tirdzniecību, kā arī informētu patērētājus un sniegtu garantijas par kvalitatīviem produktiem.

Savukārt uzņēmēji no Francijas skaidroja, ka Pārtikas kvalitātes ieviešana ir būtiska Francijas Lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares attīstībā. Kvalitāte ir svarīgs faktors produktu ar augstu pievienot vērtību ražošanā un konkurences veicināšanā. Tādejādi stiprinot lauksaimniecības sektora konkurētspēju, dinamiski attīstot lauksaimniecību dažādos Francijas reģionos.

Tāpat Francijas Lauksaimniecības un Zivsaimniecības Ministrija nodrošina augstu pārtikas drošības līmeni, dažādību un kvalitāti pārtikas produktu piedāvājumā, lai dotu patērētājiem iespēju izvelēties daudzveidīgus, sabalansētus un veselīgus pārtikas produktus.

Savukārt šī pārtikas kvalitātes politika balstās uz savstarpēju sadarbību. Ražotāji nodrošina pārtikas piedāvājumu, patērētāji rada ēšanas kultūru un uzvedību, bet valsts institūcijas nodrošina pārtikas kvalitātes uzraudzību, informē un apmāca patērētājus, kā arī īsteno pasākumus lauku attīstībai.

Francija arī piemēro dažādas pārtikas kvalitātes zīmes lielam produktu skaitam, līdz ar to nozīmīga loma ir zinātniskajiem pētījumiem, apmācībai un patērētāju izglītošanai. Tā veiksmīgs kvalitātes ieviešanas piemērs ir Jambon de Bayonne – šķiņķis un Comte – siers, kuriem ir augsta atpazīstamība un kvalitāte.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Francijas pavasaris; Kvalitātes jautājumi pārtikas nozarē; Eiropas Savienība; Liene Zvereva;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv