Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Finanses

Gada pārskatus būs jāiesniedz tikai VID

Publicēts 2007-06-05 17:04:32

Samazināt palielināt tekstu

Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju ir jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā (MK) līdz šī gada 3.septembrim visus nepieciešamos tiesību aktu projektus, kas nodrošinātu vienas pieturas aģentūras ieviešanu, iesniedzot konsolidētos gada pārskatus un uzņēmumu gada pārskatus tikai Valsts ieņēmumu dienestā (VID), šādu lēmumu otrdien, 5.jūnijā, pieņēma valdība.

Paredzams, ka pārskatu iesniegšanu vienuviet tiks uzsākta ar gada pārskatiem, kas sagatavoti par pārskata periodu no 2008.gada 1.janvāra. Tas ir, pēc jaunās kārtības pārkastu būtu jāiesniedz no 2009.gada 1.janvāra.

Aizvadītā gada nogalē tika izveidota darba grupa Finanšu ministrijas vadībā, lai izstrādātu koncepciju par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu gada pārskatu iesniegšanai. Princips paredz konsolidētos gada pārskatus un uzņēmumu gada pārskatus iesniegt tikai VID. Šobrīd pārskati ir jāiesniedz arīdzan Uzņēmumu reģistrā (UR), turklāt atsevišķiem uzņēmumiem par saviem līdzekļiem tie jāiesniedz arī publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Situācija, kad viens un tas pats dokuments ir jāiesniedz vairākās valsts iestādēs, uzņēmējiem rada papildu administratīvo slogu un izmaksas. Turklāt ir praktiski neiespējami kontrolēt un nodrošināt, ka abās iestādēs iesniegtie gada pārskati ir pilnīgi un identiski.

Darba grupa, izvērtējot pašlaik noteikto gada pārskatu iesniegšanas kārtību, secināja, ka optimāla būtu pārskatu iesniegšana tikai VID. Šāds priekšlikums tika sagatavots vairāku būtisku iemeslu dēļ:
* VID ir pieejamāks pārskatu iesniedzējiem, kas tos vēlas iesniegt personiski, jo darbojas 33 VID teritoriālo iestāžu nodaļas, savukārt UR bez centrālā aparāta (Rīga) ir tikai astoņas reģionālās nodaļas;
* gada pārskatus VID ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
* likums par VID nosaka, ka VID ir jāsaņem visi dokumenti nodokļu administrēšanas vajadzībām un nodokļu maksātāju iesniegtie gada pārskati tiek glabāti kā juridisks pierādījums.

Paredzams, ka VID par konkrētā pārskata saņemšanas faktu elektroniski informēs UR, veiks papīra veidā iesniegto pārskatu ievadīšanu Nodokļu informācijas sistēmā vai skenēšanu un tad – elektroniski iesniegto, ievadīto vai skenēto pārskatu nosūtīšanu UR iespējami īsā termiņā. Gada pārskatu informācijas nodošanas termiņš tiks noteikts normatīvajos aktos.

UR pēc gada pārskatu saņemšanas no VID nodrošinās to publiskošanu saskaņā ar ES prasībām, kas paredz, ka individuālie un konsolidētie gada pārskati un revidentu ziņojumi jānodod atklātībai, tos pilnīgi vai daļēji publicējot valsts oficiālā izdevumā vai tajā norādot konkrētu vietu, kur šis dokuments ir pieejams apskatei. Līdz ar to prasību par pārskatu pilnīgu vai daļēju publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" varētu atcelt, un UR nodrošinātu, ka laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tiek ievietota informācija par gada pārskatu iesniegšanu un atsauce uz konkrētu reģistrācijas lietu, kurai pievienots attiecīgais dokuments.

Darba grupā piedalījās Finanšu, Tieslietu, Ekonomikas ministrijas, kā arī VID, UR un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

www.fm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Uzņēmumu reģistrs; VID;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv