Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros iesniegti 43 projektu pieteikumi

Publicēts 2009-07-25 16:43:25

Samazināt palielināt tekstu

Šonedēļ, noslēdzoties Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam nepārtrauktajam projektu konkursam, tika iesniegti 43 projektu pieteikumi no publiskā un privātā sektora institūcijām par kopējo summu 33,78 miljoni eiro (23,75 miljoni latu).

Projektu pieteikumus varēja iesniegt trīs programmas prioritātēs. Programmas 1.prioritātē „Lielāka programmas teritorijas saliedētība” tika iesniegti projekti par kopējo summu 16,82 miljoni eiro (11,73 miljoni latu), programmas 2.prioritātē „Programmas teritorijas augstāka konkurētspēja” tika iesniegti projekti par 14,94 miljoniem eiro (10,6 miljoni latu), savukārt programmas 3. prioritātē „Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas” tika iesniegti projekti par 2,02 miljoniem eiro (1,42 miljoni latu).

Saskaņā ar programmas nosacījumiem, Latvijas un Igaunijas partnerība ir obligāts nosacījums programmas līdzekļu apguvei. No iesniegtajiem projektu pieteikumiem 27 projektos vadošie partneri ir no Latvijas un 16 projektos no Igaunijas. Kopumā iesniegtajos projektos no Latvijas ir iesaistījušies 94 projektu partneri un 87 projektu partneri no Igaunijas.

Lēmumi par finansējuma piešķiršanu projektiem tiks pieņemti programmas uzraudzības komitejas sēdē, kura plānota šā gada novembra sākumā.

Igaunijas – Latvijas programma, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, atbalsta pārrobežu sadarbību ilgtspējīgai attīstībai un ekonomiskās konkurētspējas uzlabošanai reģionā. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir Nacionālā atbildīgā iestāde par Teritoriālās sadarbības programmu ieviešanu Latvijā.

RAPLM norāda, ka no šā gada 1.decembra līdz 2010.gada 19.februārim programmas ietvaros tiks izsludināts atklātais projektu konkurss, kur atbalsts prioritāri tiks vērsts uz noteiktiem attīstības virzieniem programmas līdzekļu apguvē.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv