Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Informācija par Valmieras pilsētas pašvaldības sociālā budžeta izpildi pirmajā pusgadā

Publicēts 2009-07-30 11:28:27

Samazināt palielināt tekstu

28.07.2009

Sociālajai aizsardzībai Valmieras pilsētas pašvaldības budžetā šogad paredzēts finansējums vairāk nekā 1 458 000 latu apmērā jeb par aptuveni 7% vairāk nekā 2008.gadā. Materiālās palīdzības pabalstiem pašvaldības 2009.gada budžetā plānoti 458 400 latu.

„Sastādot šā gada sociālo budžetu, rēķinājāmies, ka palielināsies pieprasījums pēc atsevišķiem materiālās palīdzības veidiem, tādēļ noteiktiem pabalstu veidiem tika plānots lielāks finansējums nekā pērn. Lielākoties materiālās palīdzības pabalstiem atvēlēto līdzekļu izlietojums atbilst plānotajam, tikai dažos pabalstu veidos, piemēram, garantētā minimālā ienākuma (GMI) nodrošināšanai, maksai par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem, kā arī dzīvokļu (apkures) pabalstam šā gada pirmajos mēnešos iztērēts vairāk par plānoto. Ja pērn pirmajā pusgadā GMI tika piešķirts 27 ģimenēm, šogad to saņēmušas 74 ģimenes par kopējo summu Ls 13 000. Tāpat būtiski palielinājies to ģimeņu skaits, kas saņēmušas komunālo maksājumu palīdzību – šogad palīdzība jau piešķirta 566 ģimenēm par kopējo summu vairāk nekā 126 000 latu,” skaidro Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Iveta Liepiņa, piebilstot, ka pēdējos trīs mēnešos trūcīgas ģimenes statuss Valmierā piešķirts 143 ģimenēm.

„Šomēnes notiek pašvaldības sociālā budžeta izvērtēšana un pārskatīšana. Nepieciešamības gadījumā tiks sagatavoti budžeta grozījumi, meklējot iespējas nodrošināt nepieciešamo finansējuma apjomu materiālās palīdzības sniegšanai,” informē Iveta Liepiņa, prognozējot, ka pieprasījums pēc atsevišķiem materiālās palīdzības veidiem varētu palielināties rudenī.

Jau ziņots, ka šogad valsts noteiktā pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības budžetā tika paredzēti 19 152 lati. Komunālo maksājumu un malkas iegādes izdevumu segšanai plānoti 144 100 latu. Brīvpusdienu nodrošināšanai skolu 1.-2.klašu un pārējo klašu audzēkņiem paredzēti 76 000 latu, tajā skaitā 2.klašu audzēkņiem līdz 2008./2009.mācību gada beigām. Uzturmaksu atlaidēm pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem plānoti 20 000 latu, bet bērna piedzimšanas pabalstiem – 45 tūkstoši latu. Braukšanas maksu atvieglojumiem skolēniem, studentiem un gados veciem cilvēkiem izdevumi budžetā plānoti vairāk nekā 76 000 latu apmērā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv