Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Investīciju projektu īstenošanai pašvaldībām piešķir vairāk nekā pus miljonu latu

Publicēts 2009-07-22 14:07:59

Samazināt palielināt tekstu


Ministru kabinets otrdien, 21.jūlijā, nolēma piešķirt finanšu līdzekļus no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 569 906 latu apmērā pašvaldību investīciju projektiem.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam” piecām pašvaldībām bija paredzēts atbalsts investīciju projektiem 1 317 396 latu apmērā. Izskatot šā gada valsts budžeta grozījumus, atbalsts investīciju projektiem pašvaldībām tika samazināts vai arī finansējums tika atteikts.

Lai veicinātu pašvaldību infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Rēzeknes novadam Adamovas sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām rekonstrukcijai piešķirs 120 290 latus. Tādējādi internātskolā Rēzeknes novada Verēmu pagastā tiks nodrošināta bērnu rehabilitācijai atbilstoša un droša vide, uzsākot jaunu mācību gadu un kārtējo apkures sezonu.

 Adamovas sanatorijas internātpamatskolā ārstējas, mācās un dzīvo 140 bērni ar dažādām psihoneiroloģiskām saslimšanām no visiem Latvijas reģioniem. Skola tuvāko 20 gadu laikā plāno saglabāt rehabilitācijas iestādes statusu palīdzības sniegšanai un kvalitatīva mājokļa nodrošināšanai bērniem ar dažādām psihoneiroloģiskām saslimšanām.

 Talsu novada Upesgrīvas speciālās sākumskolas paplašināšanai tiks piešķirti 32 235 lati, lai 53 bērni ar viegliem, vidējiem un vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri skolā uzturas no pirmdienas līdz piektdienai, varētu uzsākt mācības šā gada 1.septembrī.

 Upesgrīvas speciālā sākumskola jau jūnija beigās iegādājās būvmateriālus pilnīgai speciālās sākumskolas pabeigšanai 29 502 latu apmērā. Līdzekļi no neparedzētajiem gadījumiem nepieciešami, lai novērstu ārkārtas situāciju un nodrošinātu skolēnus ar veselībai drošiem apstākļiem.

 Krustpils novada Antūžu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācijas otrās kārtas pabeigšanai tiks piešķirti 212 615 lati. Finansējums nepieciešams, lai pabeigtu maija beigās uzsākto Antūžu speciālās internātpamatskolas visa mācību korpusa telpu sagatavošanu remontdarbiem, skolas jumta seguma un siltummezglu maiņu, kā arī demontāžas darbus.

 Savukārt Pārgaujas novada Raiskuma pagasta sanatorijas internātpamatskolas remontam valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs 128 766 latu, lai nodrošinātu skolēnu veselībai un higiēnas prasībām atbilstošus mācību apstākļus.

 Internātpamatskolai no grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” tika piešķirts finansējums 28 641 latu apmērā. Finansējums jau izlietots iekštelpu, siltumapgādes, vēdināšanas, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu un elektroinstalācijas demontāžai, daļējai jumta atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī daļējai būvmateriālu iepirkšanai.

 Tāpat Balvu novadam tiks piešķirti 76 000 lati, lai līdz 1.septembrim spētu nodrošināt Tilžas internātpamatskolas internāta renovāciju.

 Finansējums nepieciešams, lai renovētu divas tualešu telpas, kuras uz doto brīdi ir avārijas stāvoklī un ir slēgtas, un sporta zālei, kura ir kritiskā stāvoklī un nav piemērota mācību stundu norisei.

 Lai veicinātu pašvaldību infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, nodrošinot priekšnosacījumus pašvaldību funkciju efektīvai veikšanai un valsts teritorijas līdzsvarotai attīstībai, ik gadu pašvaldībām no valsts budžeta tiek piešķirtas mērķdotācijas pašvaldību investīciju projektu īstenošanai.

 www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv