Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Eiropas Savienība un NATO

Ir jālauž lauku rajonu nabadzības un sociālās atstumtības “apburtie loki”

Publicēts 2009-06-13 13:22:52

Samazināt palielināt tekstu

12.06.2009

Budapešta, 2009. gada 12. jūnijs. Eksperti no visas Eiropas konferencē Budapeštā sprieda, kā lauzt ar demogrāfiju, nošķirtību, izglītību un darba tirgu saistītos apburtos lokus. Eiropas Komisijas un Ungārijas Sociālo lietu un nodarbinātības ministrijas kopīgi rīkotā konference “Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušana lauku rajonos” vienoja galvenās ieinteresētās puses un visu dalībvalstu un Eiropas Komisijas ekspertus sociālās iekļaušanas jautājumos. Galveno runātāju vidū bija Žeroms Viņjons (Jérome Vignon), Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas direktorāta direktors un Lāslo Hercogs (Laszló Herczog), Ungārijas sociālo lietu un nodarbinātības ministrs.

Par spīti Eiropas Padomes ambiciozajiem mērķiem, kas tika izvirzīti sanāksmē 2000. gada martā Lisabonā, nabadzības līmenis Eiropā joprojām ir augsts. Lauku rajoni sastāda 59% no Eiropas Savienības teritorijas. Tomēr šie rajoni ir bijuši pamesti novārtā nabadzības problēmu risināšanas ziņā.

“Eiropas paplašināšana ir padziļinājusi teritoriālo nevienlīdzību, kas ir novedusi pie ārkārtējas nabadzības dažādās izpausmēs,” teica Viņjona kungs. “Mums ir jāvelta uzmanība neatrisinātajiem jautājumiem, risinot ar nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanu saistītās problēmas, kas lauku rajonos ir īpašas. Lai to panāktu, ir nepieciešama integrēta pieeja sociālās iekļaušanas politiku ieviešanā; mums ir jāuzlabo un jāpastiprina koordinētu politiku pieeja un jāveicina pieredzes un veiksmīgas prakses piemēru apmaiņa.”

Apburtie loki padziļina pastāvošo problēmu
Pētījumā ir minēti vairāki apburtie loki, kas padara nabadzībā dzīvojošo cilvēku situāciju vēl ļaunāku. Piemēram, “demogrāfijas loks” noved pie dzimstības līmeņa samazināšanās un jauniešu aizplūšanas no laukiem. Vēl pastāv “nošķirtības loks”, kuru rada vāja infrastruktūra, kas negatīvi ietekmē rajona ekonomisko attīstību, tādējādi veicinot cilvēku aizplūšanu. “Izglītības loks”, kuru rada zemais izglītības līmenis vairumā lauku rajonu, noved pie zemas nodarbinātības un augstiem nabadzības rādītājiem, kas, savukārt, kaitē izglītības kvalitātei. Visbeidzot, “darba tirgus loku” aizsāk vājas iespējas darba tirgū daudzos lauku rajonos, kas piespiež daudzus kvalificētus cilvēkus emigrēt, tādējādi samazinot vietējā darbaspēka kvalitāti.

Laukos dzīvojošo bērnu nabadzības līmenis
Konferencē tika stādīti priekšā uztraucoši visjaunākie dati par bērnu nabadzības līmeni lauku rajonos Austrumeiropas un Dienvideiropas dalībvalstīs, kas ir aplūkojami zemāk redzamajā diagrammā. Saskaņā ar Etvēšas (Eötvös) universitātes (Ungārija) profesores Žužas Ferges (Zsuzsa Ferge) teikto, viens no trim bērniem Lietuvas, Polijas, Latvijas, Ungārijas, Spānijas un Itālijas lauku rajonos ir pakļauts nabadzības draudiem.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv