Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Izsludina iepirkumu būvprojekta izstrādei un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai ūdenssaimniecības attīstības projektam Valmierā

Publicēts 2009-10-30 17:18:03

Samazināt palielināt tekstu

28.10.2009

SIA „Valmieras Ūdens” izsludinājusi iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana II kārtas projektam par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Valmieras pilsētā.

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2009.gada 2.decembrim.

Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, projekta II kārtā par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Valmierā SIA „Valmieras Ūdens” iecerējis turpināt maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju, veikt papildus uzlabojumus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā arī uzlabot uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi, turpinot laboratorijas modernizāciju.

Kopš 2001.gada 18 Latvijas pašvaldības, to vidū arī Valmieras pilsētas pašvaldība, iesaistījušās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos". Tas ietver septiņus līgumus par atsevišķu aktivitāšu realizāciju. Projekta ietvaros veikta komunikāciju izbūve un rekonstrukcija Valmieras pilsētā, pabeigta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, modernizēta laboratorija, uzlabota materiāli tehniskā bāze, veikta speciālistu apmācība u.tml. Noslēgumam tuvojas dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība, kas ir pēdējā aktivitāte projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos".

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv