Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Izstrādāta valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai

Publicēts 2007-03-22 20:44:34

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2007.gadā", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projektā noteikta valsts atbalsta meža nozares attīstībai piešķiršanas kārtība 2007.gadā. Atbalsts paredzēts meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu, kā arī zinātniskās izpētes projektu finansēšanai. Dokumentā noteikti izpētes un attīstības projektu iesniegšanas nosacījumi, projektu vērtēšanas kritēriji, kā arī līgumu slēgšanas un finansēšanas kārtība.

Turpmāk finanšu līdzekļus meža nozares attīstības projektiem administrēs un uzraudzīs Lauku atbalsta dienests. Projektu iesniegumus vērtēs un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems Meža attīstības fonda padome.

Noteikts, ka izpētes projektu prioritārās jomas ir šādas: meža bioloģiskā daudzveidība; meža slimības un kaitēkļi; klimata izmaiņas; meža nozares ekonomika; jauni koksnes nekoksnes produkti; inovatīvas tehnoloģijas; meža biomasas izmantošana enerģētikā; meža nozares politika un pārvaldība.

Uz atbalstu attīstītības projektiem varēs pieteikties jebkura fiziska vai juridiska persona, bet atbalstu izpētes projektu realizācijai varēs saņemt pretendents, kas reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā. Iesniegums projektu atbalstam pretendentam būs jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā izskatīšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv