Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tranzīts un muita

Izstrādāti noteikumi par muitas kontroles zonām

Publicēts 2007-06-19 18:13:08

Samazināt palielināt tekstu

Otrdien, 19. jūnijā, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināti noteikumi par informācijas zīmēm muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai, atļautajiem komercdarbības veidiem un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests (VID) nosaka muitas kontroles zonas un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā.

Saskaņā ar noteikumiem muitas kontroles zonas nosaka VID Galvenā muitas pārvalde neatkarīgi no tā, kā valdījumā atrodas attiecīgā teritorija. Savukārt atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā izsniedz, groza un anulē VID teritoriālā iestāde, kuras darbības teritorijā atrodas muitas kontroles zona. Muitas kontroles zonas statusu atsevišķām teritorijām nosaka, lai muitas iestādes veiktu kontroli ārvalstu precēm pirms preču izlaišanas Eiropas Savienības (ES) muitas teritorijā, kā arī Kopienas precēm pirms preču izvešanas no ES muitas teritorijas.

Muitas kontroles zonas robežu apzīmēšanai dabā izmanto informācijas zīmi, kas noteikta noteikumu pielikumā. Atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā izsniedz komercdarbības veidiem, kuriem nepieciešams VID valdījumā esošā kontroles zonā vai tās daļā nodrošināt atsevišķu nodalītu patstāvīgu vietu. Lai šādu atļauju saņemtu, komersantam VID teritoriālajā iestādē jāiesniedz iesniegumu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus.

Atļaujas komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kuras ir izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz atļaujās norādītajam derīguma termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.janvārim.

www.fm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv