Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

Koķe: skolu tīkla sakārtošanā svarīgākais ir izglītības kvalitāte

Publicēts 2009-08-13 17:45:27

Samazināt palielināt tekstu

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe atzinīgi vērtē pašvaldību darbu, sakārtojot skolu tīklu un risinot ar to saistītos jautājumus, piemēram, skolēnu pārvadāšana. Taču vienlaikus ministre ļoti precīzi un konkrēti uzrunājusi pašvaldības un aicina tās kopīgi ar iesaistītajām pusēm (vecāki, skolēni, skolu pašpārvaldes), kā būtiskākos kritērijus skolu tīkla sakārtošanā ņemt vērā izglītības kvalitāti, skolēnu sekmības dinamikas rādītājus un skolas darbības efektivitāti. T.Koķe personīgi seko līdzi pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar skolu tīkla sakārtošanu un Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) pašvaldību iesniegtajiem dokumentiem par skolu reorganizāciju vai likvidāciju, lai neciestu kvalitatīvi strādājošas izglītības iestādes.

„Viens no būtiskākajiem un svarīgākajiem kritērijiem skolas pastāvēšanai ir izglītības kvalitāte, kā arī – skolas darbības efektivitāte. Tādēļ, tiekoties ar gan ar iepriekšējo, gan ar jauno pašvaldību vadītājiem un pārstāvjiem, vairākkārt esmu uzsvērusi un joprojām aicinu pirms lēmumu pieņemšanas, izanalizēt datus, ņemt vērā izglītības kvalitātes un skolēnu sekmības rādītājus, kā arī – skolu darbības efektivitāti un piepildījumu” – uzsver ministre. Viņa piebilst, ka savukārt IZM arī strādā pie Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu aktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, lai veicinātu skolotāju darba kvalitāti, konkurētspēju, profesionālo un sektorālo mobilitāti. Šim mērķim paredzēti 20 miljoni latu no Eiropas Sociālā fonda, kā rezultātā skolotājiem būs iespējas saņemt atbalstu darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai; papildināt zināšanas jaunu kompetenču un prasmju ieguvei, tai skaitā – uzņēmējspēju, komercdarbības vai pašnodarbinātības attīstīšanai; vai iegūt aktīvo apmācību darba vietā izglītības iestādē, lai veicinātu sava profesionālā darba kvalitātes novērtējumu un nodrošinātu papildus zināšanu, prasmju un pieredzes ieguvi izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Šobrīd pašvaldībām salīdzinoši ātri jāpieņem lēmumi par skolu tīklu, taču vienlaikus šiem lēmumiem jābūt balstītiem uz konkrētu analīzi, kā arī – procesam jābūt atklātam. Saskaņā ar valstī noteikto kārtību, pašvaldības iesniedz IZM dokumentus par skolu reorganizāciju vai slēgšanu. Šobrīd IZM saņēmusi vēstules no pašvaldībām par 36 skolu slēgšanu un 68 izglītības iestāžu reorganizāciju, kā rezultātā pašvaldības plānojušas izveidot 39 skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes.

Šobrīd IZM saskaņojusi 27 skolu slēgšanu. Savukārt saistībā ar reorganizāciju, IZM devusi saskaņojumus pašvaldībām, kā rezultātā būs 27 jaunas izglītības iestādes, par pārējām – saskaņojumi vēl nav sniegti. Informācija par reorganizētajām un slēgtajām skolām regulāri tiek papildināta un tā atrodama IZM mājas lapā:
http://www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Tatjana Koķe;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv