Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Latvija iesaistīsies Starptautisko tropu kokmateriālu nolīgumā

Publicēts 2008-05-15 12:53:02

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) likumprojektu "Par 2006.gada Starptautisko nolīgumu par tropu kokmateriāliem", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Likumprojekts paredz Latvijas iesaistīšanos 2006. gada Starptautisko tropu kokmateriālu nolīgumā.

Tropiskās koksnes imports Latvijā līdz šim bijis nenozīmīgs – tā apjoms sasniedz tikai 0,31 līdz 0,38% no kopējā meža nozares importa. Lai gan Latvija importē ļoti nelielu tropiskās koksnes daudzumu, tomēr kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij tai ir pienākums pievienoties 2006. gada Starptautiskajam tropu kokmateriālu nolīgumam.

Latvijai kā pilntiesīgai ES dalībvalstij un kā Starptautiskās Tropiskās koksnes organizācijas loceklei līdz ar nolīguma akceptēšanu būs iespējas iesaistīties tropiskās koksnes ražotājvalstu un patērētājvalstu sadarbības veicināšanā un politikas attīstīšanā, ņemot vērā savas importētājvalsts intereses. Tāpat Latvija varēs izmantot pieeju objektīvai un visaptverošai informācijai – tropiskās koksnes tirgus ziņojumiem, ekonomiskiem pētījumiem, statistikas datiem par tirdzniecību un ražošanu utt.

Kopš 1986.gada pastāv Starptautiskā Tropiskās koksnes organizācija, kas ir starpvaldību institūcija un, kas izveidota Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ietvaros. Organizācijas mērķis ir veicināt tropisko mežu aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, kā arī tropiskās koksnes resursu racionālu izmantošanu un tirdzniecību. Organizācijas darbību nodrošina Starptautiskā Tropu mežu padome. Organizāciju vieno gan tropiskās koksnes ražotājvalstis, gan tropiskās koksnes patērētājvalstis.

Likumprojekts stāsies spēkā pēc tā izskatīšanas Saeimā un publicēšanas laikrakstā " Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv