Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Lemj par ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanu Valmierā

Publicēts 2009-11-09 19:24:35

Samazināt palielināt tekstu

05.11.2009

Ceturtdien, 5.novembrī Valmieras pilsētas pašvaldības dome lēma par projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" aktualizētā tehniski ekonomiski pamatojuma saskaņošanu.

Projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" plānots īstenot, nākamos gados piesaistot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) finansējumu un izmantojot SIA „Valmieras Ūdens” finanšu līdzekļus. Projekta kopējā vērtība ir plānota LVL 11 742 665,22, no kuriem LVL 7738574 jeb 79,74% būs ES finansējums, savukārt 20,26% jeb LVL 1 966108,- tiks segti no SIA „Valmieras Ūdens” līdzekļiem. Uzņēmums līdzfinansējumu nodrošinās, izmantojot kredītresursus.

Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, turpināsies maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija, tiks veikti papildus uzlabojumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā arī uzlabota uzņēmuma materiāli tehniskā bāze, turpinot laboratorijas modernizāciju.

SIA „Valmieras Ūdens” jau izsludinājusi iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana II kārtas projektam par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Valmieras pilsētā. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2009.gada 2.decembrim.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv