Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mediji, reklāma, mārketings

LTV vajadzīga stingrāka kontrole

Publicēts 2008-02-21 09:25:15

Samazināt palielināt tekstu

20.02.2008

Lai pilnībā realizētu veiksmīgu saimniecisko darbību, Latvijas televīzijā vajadzīga striktāka iekšējā kontrole. Tā secinājusi televīzijas vadība, iepazīstoties ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu.

Valsts kontroles iniciētā revīzija LTV notika līdz 2008. gada 15. janvārim. Tā tika veikta, lai iegūtu pārliecību par 2005. gada saimnieciskajā revīzijā ietverto ieteikumu ieviešanu un trūkumu novēršanu.

Ziņojumā teikts, ka LTV noteiktajos termiņos novērsusi lielāko daļu no 2005. gada saimnieciskās darbības revīzijā atklātajām nepilnībām. Taču dažām nenozīmīgām niansēm risinājums vēl jārod. Par to novēršanas termiņiem Latvijas televīzija un Valsts kontrole jau vienojušās.

Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, LTV izstrādājusi vienotu darba samaksas nolikumu. Tāpat izveidota jauna grāmatvedības politika un radīti vairāki iekšējie normatīvie akti, kas nosaka vienotus darba samaksas organizācijas un darba laika uzskaites sistēmas pamatprincipus. Latvijas televīzijai izdevies veiksmīgi novērst arī nepilnības saimniecisko un maiņas darījumu dokumentācijā, kā arī līgumsaistību jomā.

Tādējādi, pretēji Latvijas publiskajā telpā izskanējušajam viedoklim, ka LTV tiek vadīta ar pārāk diktatoriskiem paņēmieniem, Valsts kontroles atzinums liecina, ka televīzijā iekšējā kontrole ir pat nepietiekama. Proti, netiek nodrošināti pietiekami iekšējās kontroles pasākumi attiecībā uz dokumentu apriti, kā rezultātā pastāv risks, ka izveidotā sistēma nav caurskatāma.

LTV ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Edgars Kots Valsts kontroles revīzijas ziņojumu kopumā vērtē atzinīgi. Atzīstot, ka pie atsevišķu nepilnību novēršanas vēl ir jāstrādā. "Jautājums ir par personālijām. Lai pilnībā pabeigtu Latvijas televīzijas saimnieciskās darbības sakārtošanu, mums vajag stingrāku kontroli. Ar dokumentiem viss ir kārtībā. Mūsu uzdevums ir tos ieviest dzīvē," saka Kots.

Internets: http://www.ltv.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Edgars Kots; LTV;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv