Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Ministrs E.Zalāns: pašvaldību funkcijas jāsamēro ar to rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem

Publicēts 2009-08-10 11:34:59

Samazināt palielināt tekstu

Esošajā ekonomiskajā situācijā pašvaldībām ir svarīgi, lai to rīcībā esošie finanšu līdzekļi tiktu samēroti ar tiesību aktos noteiktajām funkcijām, uzdevumiem un pienākumiem, uzskata reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns.

Ministru kabineta komiteja pirmdien, 10.augustā, atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādāto likumprojektu „Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam”. Tā mērķis ir atvieglot administratīvās procedūras un administratīvo slogu fiziskām personām un arī uzņēmējiem.

Patlaban pašvaldībām likumos un Ministru kabineta noteikumos noteikts ievērojams funkciju, uzdevumu un pienākumu apjoms, tai skaitā noteikts regulējums kārtībai, kādā funkcijas un uzdevumi īstenojami, ko esošās ekonomiskās situācijas un pašvaldību budžetu apstākļos nav iespējams pilnā apmērā realizēt.

RAPLM izstrādātais likumprojekts nosaka kārtību, kādā pašvaldības līdz 2012.gada 31.decembrim pilda atsevišķas funkcijas, uzdevumus un pienākumus, samērojot tos ar pašvaldību rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem.

Ja pašvaldības budžeta iespējas būs ierobežotas, pašvaldības dome varēs pieņemt saistošos noteikumus par likumā vai Ministru kabineta noteikumos noteiktās funkcijas, uzdevuma vai pienākuma izpildi tās noteiktajā apmērā. Saistošajos noteikumos pašvaldība noteiks kārtību, kādā pildāma attiecīgā funkcija, uzdevums un pienākums, lai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām nodrošinātu savu funkciju veikšanu vietējo iedzīvotāju interesēs.

Saistošos noteikumus republikas pilsētām būs jāpublicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, savukārt novada domes saistošos noteikumus būs jāpublicē vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā un jāizliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pagastu vai pilsētu pārvaldēs. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja saistošajos noteikumos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks.

Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā būs jānosūta atzinuma sniegšanai RAPLM.

Likumprojekts paredz, ka noteiktajā kārtībā pieņemtie pašvaldību saistošie noteikumi spēku zaudēs 2012.gada 31.decembrī, ja saistošajos noteikumos nav noteikts agrāks spēka zaudēšanas laiks.

Par likumprojektu vēl jālemj Ministru kabinetam un Saeimai.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv