Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Ministrs E.Zalāns: Šogad apstiprinātie ES fondu projekti 197 miljonu apmērā ir labs pamats reģionu attīstībai nākotnē

Publicēts 2009-12-29 20:37:13

Samazināt palielināt tekstu

28.12.2009

Šogad noslēgtie līgumi 197,16 miljonu latu apmērā par Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanu pašvaldībās, ir labs pamats reģionu attīstībai un konkurētspējas veicināšanai nākotnē, - tā, izvērtējot šogad paveikto, akcentē reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns.

Ministrs uzskata, ka investīcijas reģionos ir reāls tautsaimniecības atveseļošanu veicinošs pasākums. „Eiropas fondu līdzekļi infrastruktūras attīstībai sekmēs ekonomisko aktivitāti, saglabājot darba vietas un vairojot ieņēmumus pašvaldību budžetos. Ieguvēji būs gan iedzīvotāji, kuriem būs pieejami kvalitatīvāki pakalpojumi, gan reģionos strādājošie uzņēmēji,” norāda E.Zalāns.

Sekmējot pilsētu infrastruktūras attīstību, atbilstoši to attīstības prioritātēm, RAPLM šogad noslēgusi 43 līgumus ar 16 pilsētām 105,08 miljonu latu apmērā. Kopumā šajā aktivitātē ir pieejami 209 miljoni latu.

Pilsētu projekti ir vērsti uz dažāda veida – satiksmes, uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras un cita veida infrastruktūras attīstību, kas sniedz pozitīvu efektu ne tikai konkrētās pilsētas, bet arī apkārtējo teritoriju izaugsmei.

Nākamā gada pirmajā ceturksnī novadu pašvaldībām būs pieejami papildus 9,5 miljoni latu publiskās un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai. RAPLM priekšlikumu izveidot jaunu ES fondu aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” šogad oktobrī atbalstījusi uzraudzības komiteja.

Lai veicinātu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru, RAPLM parakstījusi ar pašvaldībām 26 līgumus 17,99 miljonu latu apmērā.

Aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” pašvaldības finansējumu izmantos izglītības iestāžu renovācijai, būvniecībai, infrastruktūras attīstībai, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanai.

Savukārt, lai nodrošinātu bērnu, invalīdu un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes un sociālo prasmju attīstību, kā arī izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, RAPLM ar 16 pašvaldībām, to iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem noslēgusi līgumus 1,89 miljonu latu apmērā.

Aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros pašvaldības izveidos, piemēram, brīvā laika pavadīšanas centrus bērniem, alternatīvās aprūpes pakalpojumu centru, sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centru, kā arī dienas centrus bērniem.

2009.gadā RAPLM nodrošināja līdzdalību piecu ES teritoriālās sadarbību programmu konkursos pieteiktu projektu novērtēšanā. Sadarbībā ar citu dalībvalstu atbildīgajām institūcijām apstiprināti 75 projekti ar Latvijas partneru dalību par kopēju summu 72,22 miljoni latu.

Apstiprinātie projekti veicinās Eiropas teritoriju dinamisku un ilgtspējīgu attīstību, starpreģionu pieredzes apmaiņu, tādējādi sniedzot praktisku ieguldījumu ES reģionālās politikas īstenošanā.

Lai veicinātu vienmērīgu un ilgtspējīgu Latvijas pierobežas reģionu sociāli ekonomisko attīstību, RAPLM Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas ”Pārrobežu sadarbība” ietvaros pašvaldībām apakšprojektu īstenošanai piešķīra 1,08 miljonus latu.

Īstenojot pašvaldību iecerētos projektus, tiks pozitīvi ietekmēta sadarbības tīkla izveidošana un attīstība starp Latvijas un kaimiņvalstu pierobežu reģioniem. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu turpmākai reģionu ekonomiskā potenciāla izmantošanai Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas pierobežā.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv