Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bizness

MK pieņem lēmumu valstij piederošās "Rīgas siltums" saglabāt valsts īpašumā

Publicēts 2007-04-03 16:50:02

Samazināt palielināt tekstu

3.aprīļa Ministru kabineta sēdē tika nolemts valstij piederošās akcijas AS "Rīgas siltums" nenodot Rīgas domei, bet saglabāt tās valsts īpašumā. Vienlaikus tika uzdots Ekonomikas ministrijai gatavot MK rīkojuma projektu par minēto kapitāla daļu nodošanu tās turējumā, izvērtējot arī iespēju nākotnē nodot īpašumtiesības uz kapitāla daļām VAS "Latvenergo".

Ekonomikas ministrija šodien MK iesniedza informatīvo ziņojumu, kurā tika aprakstīta esošā situācija un veiktā komunikācija starp ministriju, Rīgas domi un SIA "Dalkia City Heat", lai rastu atbilstīgāko variantu turpmākai rīcībai ar valstij piederošajām akcijām.

Ekonomikas ministrija uzskata, ka Rīgas dome nav pārliecinoši pamatojusi to, kāpēc valstij piederošās Sabiedrības akcijas būtu nododamas pašvaldībai, kādu labumu tas dos Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un pašai Sabiedrībai. Pārskatā tiek uzskaitīts padarītais siltumapgādes attīstībā Rīgas pilsētā, norādot uz negatīvajiem aspektiem kapitāla daļas nododot privātajiem komersantiem (kam vairs nav nozīmes, jo privatizācija ir atteikta), bet netiek norādīts uz labumu, kas tiks gūts no kapitāla daļu īpašnieka maiņas no valsts uz pašvaldību.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ekonomikas ministrija uzskata, ka atbilstīgākais variants turpmākai rīcībai ar valstij piederošajām Sabiedrības akcijām ir to saglabāšana valsts īpašumā.

Ekonomikas ministrija izstrādā un īsteno politiku enerģētikas apakšnozarē. Tā kā nav nepieciešams, lai VAS "Privatizācijas aģentūra" turpinātu būt valstij piederošo Sabiedrības akciju turētājs (jo privatizācija ir atteikta), Ekonomikas ministrija ierosināja valstij piederošās Sabiedrības akcijas nodot Ekonomikas ministrijas turējumā, tādejādi nodrošinot Ekonomikas ministrijai iespēju no kapitāla daļām saskaņā ar Komerclikumu izrietošās tiesības izmantot enerģētikas politikas īstenošanai.

Akciju sabiedrības "Rīgas siltums" pamatkapitāls ir 47 065 600 lati, 1 akcijas nominālvērtība 100 lati. Sabiedrības akcionāri:

1) Latvijas valsts - 230 597 akcijas - 48,995% no Sabiedrības pamatkapitāla (akciju turētājs – valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra");

2) Rīgas Dome – 230 621 akcija - 49% no Sabiedrības pamatkapitāla;

3) SIA "Dalkia City Heat" – 9 414 akcijas - 2% no Sabiedrības pamatkapitāla;

4) valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" – 24 akcijas - 0,005% no Sabiedrības pamatkapitāla.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Rīgas siltums;
Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv