Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

No 4.janvāra varēs pieteikties atbalstam meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

Publicēts 2009-12-29 20:46:16

Samazināt palielināt tekstu

No 2010.gada 4.janvāra meža īpašnieki 3.kārtā varēs pieteikties Eiropas Savienības (ES) atbalstam Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”. Projektu pieņemšana turpināsies līdz brīdim, kad laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tiks publicēts paziņojums par kārtas noslēgumu.

Pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Atbalstu meža īpašnieki saņems no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.

Uz atbalstu varēs pretendēt fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks, kā arī juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50% vai vairāk un kura ir meža zemes īpašnieks. Tāpat uz atbalstu varēs pretendēt pašvaldība, kas ir meža zemes īpašniece, vai pašvaldības kapitālsabiedrība.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) - juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses, kā arī projektu iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD interneta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „ES atbalsts”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv