Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Nosaka meža monitoringa veikšanas kārtību

Publicēts 2009-04-07 23:14:55

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Meža monitoringa veikšanas kārtība”.

Kārtība nosaka meža monitoringa pasākumos iegūstamo informāciju, tādējādi  turpinot jau 1990.gadā sākto gaisa piesārņojuma ietekmes uz meža ekosistēmām monitoringu.

Noteikumi paredz, ka meža monitoringu veic Valsts meža dienests un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. Minētās institūcijas meža monitoringu īsteno ierīkotos un Meža valsts reģistrā reģistrētos parauglaukumos un rakstiski informē meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju par novērojumiem, kas notiek konkrētajos parauglaukumos.

Monitoringa veicējs var ierīkot jaunu pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukumu, slēdzot līgumu ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai tā pilnvarotu personu. Jaunu otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukumu ierīko zinātniskās izpētes mežos pēc parauglaukuma vietas saskaņošanas ar Valsts meža dienestu. Noteikumu projektā ir ietvertas normas, kas nosaka prasības meža monitoringa parauglaukumu aizsardzībai.

 „Meža monitoringa veikšanas kārtība” izstrādāta saskaņā ar konvencijas „Par gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos attālumos” starptautisko sadarbības programmu par gaisa piesārņojuma ietekmes uz mežiem novērtēšanu un monitoringu (ICP Forests) un oglekļa dioksīda (CO2) emisijas un piesaistes noteikšanu zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā. Tie paredz attīstīt jaunas meža monitoringa jomas par klimata pārmaiņu ietekmi uz meža ekosistēmām, meža bioloģisko daudzveidību un meža augsnēm.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv