Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Noteikta koku un apaļo kokmateriālu uzskaites sistēma

Publicēts 2007-11-08 01:26:28

Samazināt palielināt tekstu

Valdība 06.11.2007 apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti, kas izstrādāti saskaņā ar likumu Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos.

Pašreiz koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību, apaļo kokmateriālu uzmērīšanas prasībām un akreditācijas prasībām organizācijām, kuras darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā". Noteikumu projekts paredz precizēt koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos par pavadzīmju lietošanas kārtību, kā arī atvieglot fiziskām un juridiskām personām koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietās.

Normatīvais akts paredz, ka komersantiem, kuri darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā prasības netiks mainītas. Noteikumu projekts tika izstrādāts darba grupā, kurā piedalījās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji – no Latvijas kokrūpniecības federācijas, Latvijas mežizstrādātāju savienības, kā arī komersants, kas darbojas apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā.

Noteikumu projekta izpildes kontroli nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Valsts meža dienestu.

"Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" stāsies spēkā pēc to akceptēšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv