Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Eiropas Savienība un NATO

NVO aicināti iesaistīties Latvijas pozīciju izstrādē un aktualizēšanā

Publicēts 2009-08-16 10:09:06

Samazināt palielināt tekstu

14.08.2009

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) aicina nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjus iesaistīties Latvijas pozīciju izstrādē par Eiropas Savienības (ES) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšanu 2009.gadā un teritoriālās kohēzijas aktualizēšanu.

Jaunākās tendences liecina par pieaugošo ilgtspējīgas attīstības nozīmīgumu ES politiku veidošanas jomā, tomēr Eiropas komisija (EK) uzskata, ka trīs gadus pēc ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas uzsākšanas, ir pienācis laiks apsvērt, kā šo stratēģiju varētu turpināt nākotnē.

EK izstrādātais paziņojums „Ilgtspējīgas attīstības integrēšana ES politikas jomās – ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšana 2009.gadā” raksturo politisko progresu stratēģijas īstenošanā. Paziņojumā akcentēti stratēģijas galvenie uzdevumi un tēmas, kuras nepieciešams izvērtēt, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.

RAPLM ir atbildīga par Latvijas pozīcijas sagatavošanu EK izstrādātajam paziņojumam par ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšanu 2009.gadā. Lai izstrādātu nacionālo pozīciju, tiks izveidota darba grupa, kurā aicināti iesaistīties NVO, nozaru ministriju, plānošanas reģionu un sociālo partneru pārstāvji.

Tāpat NVO aicināti iesaistīties darba grupā, lai aktualizētu ES teritoriālās kohēzijas iekļaušanu Kohēzijas politikā pēc 2013.gada.

Lisabonas līgums nosaka, ka vispārējas harmoniskas attīstības veicināšanai ir jāizstrādā un jāveicina ne tikai ekonomiskā un sociālā, bet arī teritoriālā kohēzija. RAPLM šā gada sākumā izstrādāja un Ministru kabinetā apstiprināja Latvijas nacionālo pozīciju par Zaļo grāmatu „Teritoriālā kohēzija: teritoriālās daudzveidības priekšrocību izmantošana”.

Ņemot vērā, ka ES līmenī diskusijas par teritoriālo kohēziju turpinās, nepieciešams aktualizēt Latvijas nacionālo pozīciju.

Ministrija aicina visus interesentus pieteikties dalībai nacionālo pozīciju izstrādē un aktualizācijā. Sīkāka informācija pieejama ministrijas mājas lapā www.raplm.gov.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība – Līdzdalības iespējas!

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv