Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Finanses

Pašvaldībām no neparedzētiem līdzekļiem piešķirs finansējumu 38 tūkstošu latu apmērā

Publicēts 2009-11-09 11:39:05

Samazināt palielināt tekstu

03.11.2009

Ministru kabinets otrdien, 3.novembrī, lēma no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Bauskas, Kuldīgas un Saldus novada pašvaldībām piešķirt 38 507 latus, lai novērstu vētras un ugunsgrēka radītos zaudējumus novadu īpašumā esošiem objektiem.

Šā gada jūlija vidū stiprās lietus gāzes un stiprā vēja laikā Mēmeles upes stāvkrastā pie Bauskas pils novadcauruļu enkurojumi un savienojumi neizturēja lielo lietus ūdens plūsmas spiediena un teces ātrumu, kā rezultātā norautas lejupejošās notekcaurules. Tāpat trīs vietās izveidojušies nogruvumi pie pilsdrupu ziemeļu sienas, jaunās pils ziemeļu korpusiem 542 kvadrātmetru platībā.

Nogruvumu vietās bojāti 2001. un 2004.gadā izveidotie koka atbalstsienu un šķembu uzbēruma nogāzes stiprinājumi, kas pasargāja pili no vēl lielākiem postījumiem. Nogruvumi atrodas tuvu Bauskas pils drupu un pils jaunās daļas pamatiem, radot sienu statiskās noturības draudus.

Dabas stihijas laikā radīto postījumu novēršanai nepieciešami finanšu līdzekļi 34 529 latu apmērā. Kā norādīts Bauskas rajona pašvaldības iesniegtajā tāmē, topogrāfiskā izmeklēšana izmaksā 2 485,34 lati, hidroloģiskā izpēte 534,82 lati, ģeotehniskā izpēte 7 775,46 lati, savukārt, lai izstrādātu ziemeļu nogāzes stiprināšanas tehnisko projektu nepieciešami 4 840 lati, bet Bauskas pils pagalma lietus ūdens novadsistēmas tehniskais projekts izmaksā 3 025 latus.

Bauskas rajona pašvaldība uzņemas nodrošināt finansējumu 18 661 lata apmērā izpētes un projektēšanas darbiem. Valdība lēma Bauskas novada domei piešķirt 15 868 latus, lai veiktu preventīvos nogāzes nostiprināšanas darbus Mēmeles upes stāvkrastā.

Savukārt Kuldīgas novada domei, lai novērstu šā gada augusta sākumā notikušā ugunsgrēka radītos zaudējumus, sociālās mājas renovācijai piešķirs 16 517 latus.

Sociālajai mājai Kuldīgā, Liepājas ielā 58A tika nodarīti būtiski bojājumi, kā rezultātā māja nav derīga dzīvošanai. Dzīvojamajā mājā dzīvoja piecas ģimenes, kurām pēc ugunsgrēka tika sniegta palīdzība, kā arī uz laiku nodrošināta pagaidu dzīvojamā platība novadam piederošajā dzīvojamajā ēkā.

Ņemot vērā, ka pagaidu dzīvojamās telpas ir Kuldīgas 2.vidusskolas internāts un tajā nav izveidoti atsevišķi dzīvokļi, līdz ar to telpas faktiski nav paredzētas ilgstošai izīrēšanai, bet izmantojamas kā pagaidu miteklis.

Papildus Saldus novada domei vētras laikā radīto zaudējumu novēršanai piešķirs 3 329 latus, lai pašvaldība spētu turpināt gādāt par iedzīvotāju izglītību un par savas administratīvās teritorijas sakārtošanu.

Vētras laikā Saldus novada pašvaldības īpašumā esošajiem objektiem tika nodarīti zaudējumi 4 756 latu apmērā. Sporta zāles ēkai un pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” Saldū tika bojāti jumta segumi, jumta teknes, vēja dēļi un viena jumta lūka, bet sporta kompleksa vecajam korpusam bojāts jumta segums.

Saldus novada pašvaldība apņemas nodrošināt līdzfinansējumu 1 427 latu apmērā.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv