Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Pievienošanās maksu samazinājums Valmierā mudina pieslēgties maģistrālajiem komunikāciju tīkliem

Publicēts 2009-08-25 15:37:51

Samazināt palielināt tekstu

21.08.2009

Pievienošanās maksu samazinājums no šā gada 1.jūlija Valmierā mudinājis vairāk klientu pieslēgties maģistrālajiem komunikāciju tīkliem.

SIA „Valmieras Ūdens” Klientu apkalpošanas daļā pastāstīja, ka no šā gada sākuma līdz 1.jūlijam maģistrālajiem komunikāciju tīkliem pieslēgušies desmit klienti Tikpat līgumi par jaunu pieslēgumu vietu izbūvi noslēgti no1.jūlija līdz augusta vidum.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un Valmierā, lai veicinātu uzņēmumu un mājsaimniecību pievienošanos maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, SIA „Valmieras Ūdens” no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam ievērojami samazinājusi pievienošanās maksas jaunam pieslēgumam pie centralizētiem tīkliem.

Apstiprinātā kārtība, kā arī pievienošanās maksa ir spēkā, noslēdzot līgumu par pievienošanos centralizētajiem tīkliem laikā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam. Pēc pievienošanās līguma noslēgšanas, pasūtītājam jāizbūvē pievads, jāpievienojas centralizētajiem tīkliem un jānoslēdz līgums ar SIA „Valmieras ūdens” par pakalpojumu saņemšanu. Ja pasūtītājs noteiktajā termiņā neizpilda iepriekš minētos nosacījumus, tiek piemērota līdz šim spēkā esošā pievienošanās maksa. Tāpat samazinātās pievienošanās maksas nav spēkā konstatētiem patvarīgiem pieslēgumiem.

Apstiprinātos noteikumus, kā arī informāciju par pieslēguma maksām un nepieciešamām darbībām, lai pieslēgtos centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīklam, var lasīt www.valmierasudens.lv, kā arī iepazīties uzņēmuma Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50, tel.: 6 4226001.

Pievienošanās maksa maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Valmierā ieviesta pirms vairākiem gadiem, lai iegūtu finansējumu jaunu komunikācijas tīklu attīstībai pilsētā. 2008.gadā ieņēmumi no pieslēguma maksām bija LVL 97 260,-. Par iegūto finansējumu izbūvēti 728 metri jaunu komunikāciju.  Mujānu ielā - centralizētais ūdensvada tīkls 267 metru garumā un centralizētais kanalizācijas tīkls 400 metru garumā, savukārt Rožu ielā izbūvēts centralizētais ūdensvada tīkls 61 metra garumā. Šajā gadā jaunas komunikācijas tika izbūvētas Burkānu, Pilātu, Palejas un Jaunā ielās, plānots komunikāciju tīklu paplašināt arī citviet. No pieslēgumu maksām iegūtais finansējums tiek izmantots tikai un vienīgi komunikāciju tīkla paplašināšanai pilsētā un tādā veidā tiek nodrošināta iespēja, ka arvien vairāk mājsaimniecībām un arī komersantiem ir iespēja izmantot centralizēto ūdensvada un notekūdeņu savākšanas sistēmu. Lēmumu, kurā ielā veikt komunikāciju izbūvi pieņem uzņēmuma valde, izvērtējot pilsētas un uzņēmuma attīstības plānošanas dokumentus, iedzīvotāju iesniegumus, ekonomisko un saimniecisko ieguvumi ieguvumu – lai radītu maksimāli vairāk jaunas pieslēguma vietas, kā arī, vai konkrētajā ielas posmā nav plānots veikt komunikāciju izbūvi kāda cita projekta ietvaros.

Jāpiebilst, ka uzņēmumam „Valmieras Ūdens” ir ierobežotas iespējas par saviem līdzekļiem attīstīt komunikāciju tīklu pilsētā. Šādu pozīciju nav atļauts iekļaut tarifā, savukārt peļņa no uzņēmuma sekmīgas darbības pēdējos gados pagaidām tiek novirzīta tikai iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

SIA „Valmieras Ūdens” ir Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas izveidota 2005.gadā, reorganizējot pašvaldības Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļu. SIA valdes priekšsēdētājs ir Ivars Ķiksis.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv