Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

RISEBA atbalsta ne tikai studentus, bet arī mācībspēkus.

Publicēts 2011-04-12 10:39:18

Samazināt palielināt tekstu

11.04.2011.

RISEBA īstenotā Projekta LV0040 „Inovatīvu apmācības moduļu izstrāde un nodošana vadošajiem darbiniekiem Baltijas valstīs, izmantojot starpdisciplīnu pieeju uzņēmējdarbībai un modernām tehnoloģijām” ietvaros ikvienam RISEBA studentam un mācībspēkam (lektoram, darbiniekam) ir iespēja savas zināšanas un prasmes parādīt, izstrādājot situāciju analīzes par uzņēmējdarbības vidi un tās attīstības iespējām Latvijā un Baltijas reģionā. Situāciju analīzes tiek izstrādātas ciešā sadarbībā ar profesionāļiem šajā jomā, saņemot ieteikumus un precizējumus izstrādes procesā. Labāko darbu autori tiek finansiāli atbalstīti no projekta līdzekļiem.

Tādējādi pasniedzēji un studenti gūst ne tikai praktisku pieredzi situāciju risināšanā, bet arī to izstrādē, balstoties uz reāliem uzņēmējdarbības piemēriem. Turklāt daļa Projekta LV0040 ietvaros izstrādātās situāciju analīzes tiek virzītas tālāk publicēšanai starptautiskos žurnālos un portālos. Līdz šim projekta ietvaros ir izstrādātas situāciju analīzes par uzņēmumiem kokapstrādes nozarē, banku sektorā, pārtikas ražošanas nozarē, optikas nozarē un citās nozīmīgās sfērās.

Par EEZ FI Projektu LV0040
Eiropas Ekonomiskās zonas Finanšu instrumenta projekts „Inovatīvu apmācības modeļu attīstība un izstrāde vadošajiem darbiniekiem Baltijas valstīs, izmantojot starpdisciplīnu pieeju uzņēmējdarbībai un modernās tehnoloģijas” tiek īstenots RISEBA no 2008.līdz 2011.gadam. Projekta mērķis ir veicināt augsta līmeņa vadītāju, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku un mācībspēku profesionālu izglītību un attīstību, akcentējot uzņēmējdarbības, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un inovāciju savstarpējo ietekmi un nozīmi ikdienas darbā un studiju procesā. Īstenošanas laikā projekta aktivitātēs ir iesaistīti vairāk kā 100 praktiski uzņēmēji, kuri piedāvā dažādu situāciju piemērus studentiem uzņēmējdarbības vides iepazīšanai.
 
Par RISEBA:
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) dibināta 1992.gadā ir akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā un ir ieguvusi Centrālās un Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautisko kvalitātes akreditāciju, tai ir filiāle Daugavpilī un pārstāvniecība Cēsīs. RISEBA augstskola piedāvā augsta līmeņa izglītību 1.līmeņa augstākās izglītības, bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmās, biznesa, komunikāciju, audiovizuālo mediju mākslas un arhitektūras virzienos. RISEBA augstskolas misija: Ceļš uz starptautisku karjeru.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: RISEBA;
Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv