Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Risinās nereģistrētās nodarbinātības problēmu mežasaimniecībā

Publicēts 2008-05-22 18:45:39

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi grozījumu projektu Ministru kabineta (MK) noteikumos "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Normatīvā akta grozījumu projekts izstrādāts, lai risinātu nereģistrētās nodarbinātības problēmu, kas ir viens no inflāciju veicinošiem faktoriem. Grozījumi attiecas uz nodarbinātību mežsaimniecībā.

Lai nodrošinātu mežsaimniecībā nodarbinātas personas identificēšanu, grozījumos paredzēts nodarbinātajiem ieviest mežsaimniecībā nodarbinātā apliecību, kuru izsniedz darba devējs, un kurā ir jānorāda personas dati, darba atļaujas numurs Latvijā nodarbinātiem ārzemniekiem, informācija par darba līgumu un darba devēju, kā arī apliecības numurs un derīguma termiņš.

Īstenojot normatīvā akta grozījumu prasības, nodarbinātais, kas veic mežsaimniecības darbus, kontrolējošo institūciju pārstāvjiem uzrāda personu apliecinošus dokumentus vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību un mežsaimniecībā nodarbinātā apliecību. Savukārt mežsaimniecības darbos nodarbinātajām pašnodarbinātajām personām ir jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti vai transportlīdzekļa vadītāja apliecība un mežsaimniecībā nodarbinātā apliecība vai Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība vai Uzņēmumu reģistra izsniegta individuālā komersanta reģistrācijas apliecība.

Normatīvā akta grozījumu projektā noteikto prasību ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē arī Valsts ieņēmumu dienests.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv