Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

Turpinās pieteikšanās skolēnu atklātajam zinātnisko darbu konkursam ģeogrāfijā un ķīmijā

Publicēts 2011-04-12 11:58:52

Samazināt palielināt tekstu

11.04.2011.

Daugavpils Universitātes (DU) Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra un Ekoloģijas institūts sadarbībā ar DU Zinātņu daļu organizē ikgadējo skolēnu atklāto zinātnisko darbu konkursu ģeogrāfijā un ķīmijā, kurā aicināti piedalīties skolēni divās klašu grupās: 8.-9. klašu  un 10.-12. klašu grupā.

Konkursa mērķis ir popularizēt ģeogrāfiju, vides zinātni un ķīmiju skolu jaunatnes vidū, rosināt un aktivizēt dabaszinātniska rakstura pētījumus skolās.

 

Konkurss notiek divās kārtās:
•    1. kārtā  skolēni veic pētījumus, kuri tiek izvērtēti skolā un līdz 21. aprīlim labākie darbi tiek iesūtīti DU;
•    2.kārtā pēc iesūtīto darbu izvērtēšanas abu klašu grupu labāko darbu autori tiks uzaicināti uz DU, lai 6. maijā publiski aizstāvētu savus izstrādātos darbus.

Konkursā tā dalībnieki var iesniegt savus pētījumus ķīmijā, ģeogrāfijā, dabas novadpētniecībā un vides zinātnē par novada vai tuvākās apkārtnes dabu, klimatu, floru un faunu, vides stāvokli, iedzīvotājiem, kā arī par citiem ģeogrāfijas un ķīmijas aktuāliem jautājumiem. Veicot iesniegto darbu atlasi, augstāk tiks vērtēti tie darbi, kuros ir apkopoti darbu autoru pašu veiktie pētījumi un to rezultāti.

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji abās klašu grupās tiks apbalvoti ar balvām un atzinības rakstiem, savukārt godalgoto vietu ieguvējiem vidusskolas klašu grupā tiks dota iespēja  DU akadēmisko bakalaura studiju programmās „Ķīmija” vai “Vides zinātne”, izpildot uzņemšanas prasības, tikt imatrikulētiem ārpus konkursa.

Daugavpils Universitāte ir lielākais izglītības un zinātnes centrs visā Austrumlatvijā, kas piedāvā iegūt Eiropas mērogā atzītu visu līmeņu un dažādu jomu augstāko izglītību. Tās 5 fakultātēs tiek realizētas 60 akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.

2011./ 2012. studiju gadā DU tiks piedāvātas vairāk nekā 600 valsts dotētās studiju vietas.
Papildu informācija:
Juris Soms
Ģeogrāfijas un vides zinātnes sekcija
t.: 29295432;
e-pasts: [email protected]
Mihails Gorskis
Ķīmijas sekcija
t.:  29493176
e-pasts: [email protected]

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Daugavpils Universitātes (DU) Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra;
Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv