Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Auto un transports

Uzņēmumu aptauja: Autoparka vadība Latvijā

Publicēts 2007-02-20 10:38:20

Samazināt palielināt tekstu

Visbiežāk uzņēmumi darba vajadzībām paredzētās automašīnas izvēlas, vērtējot to tehniskos kritērijus, cenu un ievērojot savu iepriekšējo pieredzi, tā liecina uzņēmuma "ALD Automotive" veiktās uzņēmēju aptaujas rezultāti. Mazliet mazāk vērības tiek veltīts automašīnas prestiža un noteiktas markas vērtējumam, secināts aptaujā par autoparka vadības risinājumiem Latvijā. "Aptauja liecina, ka vēl joprojām ir liels potenciāls ekonomiskas un efektīvas uzņēmumu autoparku vadības nodrošināšanai," atzīst SIA "ALD Automotive" valdes loceklis Andrejs Pančenko.

Aptaujas organizators ir viens no lielākajiem operatīvā līzinga (pilna servisa līzinga) un autoparku vadības pakalpojumu uzņēmumiem Baltijā SIA "ALD Automotive". Aptaujas mērķis – noskaidrot uzņēmumu autoparka vadības politikas specifiku.

Esošās situācijas raksturojums:
2006. gadā Baltijā jaunu auto operatīvā līzinga tirgus bija apmēram 26 000 automašīnas, no tām pilna servisa operatīvā līzinga tirgus apjoms bija aptuveni 3900 auto. Pasaules pieredze rāda, ka vismaz 80% korporatīvo klientu, kuru darbībā nepieciešams autotransports, izmanto operatīvo līzingu ar pilna servisa apkalpošanu. Globālā mērogā šis pakalpojums ir pieprasīts jau apmēram 50 gadus. Nododot autoparka pārvaldīšanu citai kompānijai, uzņēmums var ietaupīt līdz 20 – 30% izmaksu, kas Latvijas uzņēmumiem ir svarīgs aspekts.

Aptaujas galvenie atzinumi:
Operatīvā līzinga un autoparka vadības uzņēmuma SIA "ALD Automotive" sabiedrisko attiecību nodaļas veiktā 15 kompāniju aptauja liecina, ka vairumam respondentu galvenās prasības pret darba auto ir saistītas ar cenu, tehniskajām prasībām un iepriekšējo pieredzi. Mazāk svarīgi ir, piemēram, auto marka un tās prestižs.

Aptaujātajās kompānijās to darbības nodrošināšanai, atkarībā no nozares specifikas, tiek izmantotas 4 līdz 550 automašīnas. Gandrīz visiem uzņēmumiem ir noteikta auto politika, kas izpaužas kā auto pirkums vai pilna servisa operatīva līzinga izmantošana darba uzdevumu veikšanai.

Uzņēmumi, kuri pērk auto, uzskata, ka nomas pakalpojumus izmanto tie, kas nevar atļauties pirkt transporta līdzekļus. Savukārt tie, kas izmanto nomas pakalpojumus, atzīst, ka izvēlējās šādu politiku nevis līdzekļu trūkuma dēļ, bet tāpēc, ka šāds piedāvājums paredz noteiktas garantijas, profesionāļu palīdzību, kā arī ļauj efektīvāk izmantot uzņēmuma iekšējos resursus.

Uzņēmumos, kuros automašīnas pērk, viena auto vidējais lietošanas ilgums ir ilgāks nekā tajos, kas izmanto nomas pakalpojumus: ja pirmajiem tas ir no 3 līdz pat 15 gadiem, tad otriem mašīnas nemēdz būt vecākas par trim gadiem. Aptaujas dati liecina: ja autoparka daļa kādu laiku nebūtu lietojama, piemēram, atrastos remontā, visiem uzņēmumiem rastos zaudējumi.

Auto politika, kas paredz mašīnu pirkšanu
A/S "Liepājas metalurgs" autoparku veido 50 automašīnas, no tām lielākā daļa ir pirktas, bet daļa vieglo auto ir nomātas. Arī Liepājas dome labprātāk izvēlas pirkt auto, bet automašīnu nomu pieļauj izvēlēties tad, ja budžetā nebūtu pietiekami daudz līdzekļu pastāvīga auto iegādei. Līdzīga situācija ir arī farmācijas izstrādājumu ražošanas uzņēmumā SIA "GlaxoSmithKline Latvia", kura rīcībā ir 60 pirktas automašīnas. Atspirdzinošo dzērienu ražotājs SIA "Venden" pērk automašīnas, jo uzskata, ka tas ir lielam uzņēmumam piemērotākais risinājums. Visi šie uzņēmumi atzinuši, ka nav gatavi sākt izmantot nomātos auto. Savukārt apdrošināšanas kompānija BTA pašlaik auto pērk, taču nākotnē plāno transporta līdzekļus arī nomāt.

Apkopojot iegūto informāciju var secināt, ka uzņēmumu vadība izvēlas automašīnas nevis nomāt, bet gan pirkt, jo uzskata – "mēs to varam atļauties". Tikai daži no šiem uzņēmumiem ir aprēķinājuši autoparka pārvaldes nodrošināšanas izmaksas, piemēram, grāmatvedībai, tehniskajiem speciālistiem, taču uzskata, ka tās ir nozīmīga uzņēmuma budžeta daļa. Šajos uzņēmumos strādā darbinieki, kas visu savu darba laiku pavada, risinot ar automašīnu lietošanu saistītus jautājumus, piemēram, piesakot auto remontam, nodarbojoties ar apdrošināšanas jautājumiem, gatavojot atskaites u.c. Vidējais automašīnas izmantošanas ilgums šajos uzņēmumos ir no 3-5 līdz pat 12-15 gadiem.

"Jāņem vērā, ka operatīvais un pilna servisa līzings nav kreditēšanas produkts un to nelieto tikai tie uzņēmumi, kuriem nav pietiekoši daudz brīvo naudas līdzekļu automašīnu iegādei. Gan starptautiskajā, gan vietējā mērogā ir neskaitāmi piemēri, kad pelnoši uzņēmumi izvēlas ārpakalpojumu nevis iegādi, lai arī līdzekļi atļauj automašīnas pirkt. Kā parādīja aptaujas rezultāti, tikai atsevišķi uzņēmumi ir aprēķinājuši sava autoparka administrēšanas izmaksas. Reti kurš ir aprēķinājis, cik grāmatvedība tērē rēķinu apstrādei un apmaksai, nolietojuma aprēķiniem, pamatlīdzekļu uzskaitei. Tāpat reti kurš zina, cik daudz laika tērē automašīnas lietotājs, risinot ar automašīnas lietošanu saistītos jautājumus, tādejādi neveicot savus tiešos pienākumus un radot zaudējumus uzņēmumam," aptaujas rezultātus komentē A. Pančenko.

Pilna servisa operatīvā līzinga izmantošana
A/S "Hansabanka" autoparka darbības nodrošināšanai izmanto pilna servisa operatīvo līzingu. Galvenais, ko bankas vadība izvērtē, veidojot autoparku, ir pieņemama ikmēneša cena, drošs un kvalitatīvs auto ar garantiju, kā arī prestižs. Automašīnas nomāt izvēlējušies gan A/S "Aldaris", kas nomā daļu no auto parka, gan A/S "Laima", kas nomā 60 auto, gan "Hansabanka". Šo uzņēmumu pārstāvji norādīja, ka automašīnas nomā, jo uzskata - drošāk šo darbu ir uzticēt profesionāļiem, nevajag papildus segt remonta izdevumus, kā arī ir garantijas, līdz ar to izpaliek papildus izmaksas un nevajag tērēt uzņēmuma iekšējos resursus.

Vairākums aptaujāto uzņēmumu, kas izmanto auto nomu jeb pilna servisa operatīvo līzingu, ir aprēķinājuši savu resursu izmantošanas izmaksas autoparka pārvaldes nodrošināšanai un konstatējuši, ka ārpakalpojumu izmantošana viņiem ir izdevīgāka. Pie šāda secinājuma ir nonākuši gan SIA "ASKO", kura autoparks sastāv no četriem auto, gan A/S "Latvijas Pasts", kura rīcībā ir 550 automašīnu. SIA "Yit Celtniecība" pārstāvji aptaujā atklāja, ka salīdzinoši daudzo būvniecības objektu apkalpošanai nomātā autoparka budžets aizņem 5% no kopējā uzņēmuma budžeta. SIA "Maxima Latvija", kas izmanto 57 auto, uzskata, ka auto noma ļauj uzņēmumam neieguldīt uzreiz lielus līdzekļus. A/S "Cēsu alus" un SIA "BITE Latvija" izmanto pilna servisa operatīvo līzingu, realizējot mātes uzņēmumu izstrādāto auto politiku.

Uzņēmumi, kas izvēlas nomāt auto parku, norāda, ka administratīvos jautājumus uztic profesionāļiem. Vidēji viena automašīna tiek izmantota 1-3 gadus, tad to nomaina pret jaunāku. Šie uzņēmumi atzīst, ka ir apmierināti ar izvēli nomāt darba auto, jo viņu darbinieki velta niecīgu sava darba laika daļu jautājumiem, saistītiem ar automašīnas lietošanu - viņiem atliek tikai paziņot par auto lietošanas problēmām ārpakalpojumu sniedzējam, kurš tās atrisina.

"Šobrīd biznesa vidē ir ļoti svarīgi saglabāt konkurētspēju un to var panākt efektīvi un optimāli strādājošs uzņēmums, kas koncentrējas uz savu pamatdarbību, bet nenodarbojas ar blakus lietām. Arī, piemēram, autobūves industrijā ražotājs šobrīd vairs pats neražo gandrīz neko, bet daudzas lietas iepērk un tikai samontē, jo tā ir efektīvāk un lētāk," stāsta A. Pančenko.

Auto parka administrēšana
Visi aptaujas dalībnieki atzinuši - ja autoparka daļa kādu laiku nebūtu lietojama, piemēram, atrastos remontā, uzņēmumiem rastos zaudējumi. Respondenti, kas izmanto pirktas automašīnas, norādīja, ka šajā gadījumā tiktu mēģināts kooperēties ar kolēģiem vai automašīnu īstermiņā iznomāt. Uzņēmumos, kas izmanto pilna servisa operatīvo līzingu, šī problēma nav aktuāla, jo ārpakalpojumu sniedzējs šādos gadījumos nodrošina rezerves auto. SIA "Fazer maiznīca", kas nomā 20 transportlīdzekļus, norādīja, ka vienlaicīgi remontā nav bijušas vairāk par trim automašīnām un auto trūkums tiek risināts ar alternatīvu transportlīdzekļu izmantošanu. SIA "ASKO" par vienu no galvenajām auto nomas priekšrocībām minēja iespēju nepieciešamības gadījumā nomainīt auto pret citu.

Aptaujas dalībnieki tika izvēlēti nejaušas izlases kārtībā. Tie bija:
Venden (atspirdzinošo dzērienu ražošana ),
Aldaris (alus ražošana),
Liepājas dome (pašvaldība),
Latvijas Pasts (pasta pakalpojumi),
Liepājas metalurgs (metalurģija),
BTA (apdrošināšana),
Fazer maiznīcas (maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana),
Maxima(tirdzniecības centri),
ASKO (mēbeļu tirdzniecība),
Cēsu alus (dzērieni),
GlaxoSmithKline Latvia (farmācijas izstrādājumi),
YIT Celtniecība (celtniecība),
BITE (telekomunikāciju sakari),
Hansabanka (banka),
Laima (saldumu ražošana).

Par ALD Automotive īsumā:

ALD Automotive ir Société Générale Group operatīvā līzinga un autoparku vadības pakalpojumu biznesa virziens. ALD Automotive ir viens no lielākajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Eiropā:
* Darbojas 35 valstīs;
* Nodarbina 3 200 cilvēku;
* Pārvalda vairāk nekā 680 000 automašīnas (2007. gada janvāris).

Pilna servisa līzings (autoparka vadība) – ir ne tikai kreditēšana, bet pakalpojumu kopums, kurā finansēšana ir tikai daļa no tā. Pilna servisa līzings iekļauj automašīnas iegādi un lietošanu, tehnisko apkalpošanu un remontdarbus (plānotās garantijas apkopes un normāla nodiluma remontdarbus un rezerves daļas), riepu maiņu un uzglabāšanu, apdrošināšanu (KASKO un OCTA) un apdrošināšanas gadījumu administrēšanu, automašīnas nomaiņu bojājumu gadījumā, 24 stundu palīdzību, kā arī degvielas kredītkartes izmantošanu. Izvēloties ilgtermiņa nomu ar pilnu servisa apkalpošanu, klients pakalpojuma sniedzējam uztic visus jautājumus, kas saistīti ar autoparka uzturēšanu.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Auto līzings; ALD Automotive, SIA;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv