Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Valmieras pilsētas pašvaldība plāno 12 ēku renovāciju

Publicēts 2009-07-30 11:26:22

Samazināt palielināt tekstu

28.07.2009

Valmieras pilsētas pašvaldība gatavo projekta pieteikumu 12 pašvaldības ēku siltumnoturības uzlabošanai Vides ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”.

Projekts paredz renovēt pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pienenīte”, „Ezītis”, „Krācītes”, „Kārliena”, speciālās PII „Buratino” un „Bitīte”, Valmieras Pārgaujas pamatskolu, Valmieras 2.vidusskolu, Valmieras Viestura vidusskolu, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sporta zāli un baseinu, Valmieras Bērnu sporta skolas ēku Cēsu ielā 19.

Ēkās paredzēta fasāžu siltināšana un renovācija, jumtu siltināšana un to seguma maiņa, logu maiņu u.tml. aktivitātes. Tehniskie projekti jau sagatavoti un par vairāku ēku renovācijas darbiem jau izsludināti atklāti konkursi.

Projekta kopējā vērtība ir aptuveni 2 miljoni latu, no kuriem tikai 15% ir pašvaldības līdzfinansējums.

Ēku siltināšana tiks veikta nākamgad. Tās rezultātā pašvaldība varēs ieekonomēt maksu par siltumenerģiju, kā arī uzlabosies ēku tehniskā kvalitāte un pilsētvides estētika. 

Konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 17 570 000 latu. Vienam projektam pieejamais minimālais finansējums ir 50 000 latu, maksimālais finansējums – 2 000 000 latu. Vienam projektam pieejamais finansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).

KPFI finansē no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanas, ko veic starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem. NDV pārdošana ir iespējama, jo Kioto protokolā 2008. – 2012. gadam noteikto saistību izpildei (8 % samazinājums salīdzinot ar 1990.gada līmeni) Latvijai nebūs nepieciešamas visas tās rīcībā esošās NDV, un potenciālais pārpalikums būs vismaz 40 miljoni vienību. Pāri palikušo NDV izmantošana citiem mērķiem, piemēram, piešķiršana Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas uzņēmumiem, nav iespējama – NDV nav iespējams konvertēt par emisijas kvotām vai izmantot emisijas kvotu vietā. Taču NDV ir iespējams pārdot, iegūto finansējumu ieguldot Latvijas attīstībā. Lēmumu par NDV pārdošanu Ministru kabinets pieņēma 2006. gada 12. aprīlī – Ministru kabineta rīkojums Nr.249 „Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā”.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv