Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mediji, reklāma, mārketings

Valsts kontrole: LTV ir izpildījusi visus ieteikumus

Publicēts 2009-04-10 16:34:48

Samazināt palielināt tekstu

08.04.2009

„Latvijas Televīzija (LTV) ir ieviesusi visus ieteikumus, kuri bija jāievieš līdz 2008. gada beigām,” norādījusi Valsts kontrole savā ziņojumā Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

Šodien rīkotajā Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš (ZZS) atzina, ka pēdējo trīs četru gadu laikā nespēj atcerēties tik pozitīvu Valsts kontroles ziņojumu, kāds saņemts saistībā ar Latvijas Televīziju.

„Latvijas Televīzijā šobrīd strādā lieliska un disciplinēta komanda, kurā ir izcili finansisti un grāmatveži,” Valsts kontroles atzīto veiksmi skaidro LTV ģenerāldirektors Edgars Kots, uzsverot, ka, būdama sabiedrisks medijs, Latvijas Televīzijai ir jāveic milzu apjoma dokumentācija, kā to pieprasa Valsts kontrole un NRTP, tostarp grāmatvedības un finanšu jomā, kāda netiek prasīta no komercmedijiem. „Un šībrīža situācijā, kad, samazinoties darbinieku skaitam, darba apjoms nemainās, esmu patiesi priecīgs par sasniegto rezultātu.”

Saskaņā ar Valsts kontroles sniegtajiem ieteikumiem, līdz 2008. gada 31. decembrim Latvijas Televīzija ieviesusi šādus uzlabojumus:
1) pilnveidojusi instrukciju „Par līgumu apgrozību un noslēgto līgumu kontroli VB SIA Latvijas Televīzija”, kas nosaka kārtību, kādā notiek līgumu pieteikšana, sagatavošana, saskaņošana, noformēšana, parakstīšana, reģistrēšana, glabāšana, noslēgto līgumu kontrole un arī nodošana arhīvā LTV;   
2) pilnveidojusi nolikumu „Par reklāmām un sponsorēšanu VB SIA Latvijas Televīzija programmās” un nolikumu „Par LTV programmu plāna veidošanu”. Minētie normatīvie akti tagad nosaka, ka reklāmas tiek pārraidītas saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātajiem Reklāmas pārraidīšanas izcenojumiem, kas veidoti, pamatojoties uz plānoto auditoriju, tirgus tendencēm, pakalpojuma raksturu un apjomu ar mērķi gūt finansiālu labumu. Ikgadējo cenu politiku, t. sk. bāzes cenas, atlaides un uzcenojumus apstiprina LTV valde;
3) LTV ģenerāldirektors ar rīkojumu „Par līgumu kontroli” uzdevis galvenajai grāmatvedei katra mēneša 15. datumā informēt LTV Ģenerāldirektora biroja vadītāju par noslēgto līgumu iesniegšanu grāmatvedībā, kas attiecīgi informē par to atbildīgās personas. Tāpat LTV pilnveidojusi instrukciju „Par līgumu apgrozību un noslēgto līgumu kontroli VB SIA Latvijas Televīzija”, kas nosaka atbildību konkrētiem LTV dienestiem un amatpersonām, kā arī dokumentu aprites kārtību attiecībā uz noslēgto līgumu izpildi un uzņēmuma grāmatvedības politikas realizāciju;
4) izstrādājusi un apstiprinājusi Darba kārtības noteikumus, kuri nosaka arī darbinieku pieņemšanu darbā, darba laika organizāciju, darba samaksas vispārējos principus, pārcelšanu un darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;
5) izveidojusi un apstiprinājusi instrukciju „Par darba laika uzskaiti VB SIA Latvijas Televīzija”, paredzot vienotus principus darba laika uzskaites tabeles aizpildīšanai. Instrukcija nosaka kārtību, kādā veicama darba laika uzskaite, kā arī atbildīgos darbiniekus par darba laika uzskaites organizāciju.

Jau ziņots, ka Valsts kontroles iniciētā revīzija LTV notika līdz 2008. gada 15. janvārim. Tā tika veikta, lai iegūtu pārliecību par 2005. gada saimnieciskajā revīzijā ietverto ieteikumu ieviešanu un trūkumu novēršanu.

2008. gada 3. martā, Edgaram Kotam stājoties LTV ģenerāldirektora amatā, Valsts kontrole uzdeva pusgada laikā novērst visas atklātās neprecizitātes. Tas arī ticis izdarīts, par ko liecina Valsts kontroles atzinums.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: LTV;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv