Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Varēs saņemt atbalstu par ugunsgrēkos izpostītajiem mežiem

Publicēts 2008-05-08 18:21:24

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts paredz, ka atbalstu piešķirs par meža atjaunošanu platībā, kurā mežaudzi iznīcinājis ugunsgrēks vai dabas katastrofa. Atbalsta pasākums tiks finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu. Dabas katastrofu vai meža ugunsgrēku gadījumā valsts un Eiropas Savienības atbalsts ļaus ātrāk atgūties no gūtajiem zaudējumiem un izvairīties no iespējamās krīzes meža nozarē vai arī mazināt to.

Atbalstu varēs saņemt fiziska persona, kurai pieder meža platības, kā arī juridiska persona, kuras meža īpašuma pamatkapitāls veido vismaz 50 procentus. Atbalstu varēs saņemt arī pašvaldības, kuru īpašumā ir mežs.

Tāpat noteikumu projekts paredz, ka, lai pretendents saņemtu atbalstu, viņam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē papīra dokumenta veidā vai elektroniska dokumenta veidā jāiesniedz iesniegums divos eksemplāros, ar Valsts meža dienestu saskaņota meža apsaimniekošanas plāna kopija un Zemesgrāmatu nodaļas izdotu Zemesgrāmatas apliecības vai Nostiprinājuma uzraksta kopija, uzrādot arī oriģinālu.

Priekšroka tiks dota tiem atbalsta saņemšanas pretendentiem, kuri projektus iesniegs pirmie. Tie projektu iesniegumi, kuri nebūs ieguvuši finansējumu attiecīgajā kārtā, tiks finansēti nākamajā kārtā.

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" paredzētais finansējums ir 11 398 157 lati.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lauku attīstības programma;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv