Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bizness

Vēl viens jurista Mārtiņa Kvēpa nelikumīgs mēģinājums pārņemt kontroli pār kompāniju ar bruņota spēka palīdzību?

Publicēts 2009-12-22 01:53:10

Samazināt palielināt tekstu

21.12.2009

Ventbunkera un Yelvertona vadības pieprasa Uzņēmumu reģistru nepieļaut nelikumības saistībā ar fiktīvajām izmaiņām un informē par to Ģenerālprokuratūru.

Venbunkera vadība un uzņēmuma 58% akcionāru Yelverton Investments B.V. un Yelverton Investment B.V pārstāvji aicina Uzņēmuma reģistru nepieļaut nelikumības un nereģistrēt fiktīvās sapulcēšanās sauktas par “akcionāru sapulci” it kā veiktās izmaiņas A/s “Ventbunkers” padomē un valdē, kurā piedalījās mazāk kā 30% no faktiskajiem Ventbunkers akcionāriem.

Šādas izmaiņas bija prettiesiskas, jo Ventbunkers akcionāru sapulce, kas bija izsludināta uz 2009.gada 18.decembri Rīgā, realitātē nav notikusi. Valde neapstiprināja akcionāru sarakstu, kas piedalījās, un apsardzes vīri ar fiziska spēka palīdzību neielaida atsevišķus akcionārus telpā.

Yelverton Investments B.V. un Yelverton Investment B.V., kopīgi kotrolpaketes 58% Ventbunkers akciju īpašnieki (abas kompānijas 100% pieder Tomika International N.V., Cura?ao) ir kļuvis zināms, ka 2009.gada 18.decembrī vairāku personu grupa, kuras sastāvā bija arī jurists Mārtiņš Kvēps un kuru atbalstīja bruņoti apsardzes vīri, viesnīcas Radisson SAS Daugava telpās, Kuģu ielā 24, Rīga, LV-1048, Latvija, centās noturēt AS Ventbunkers akcionāru sapulci.

Šī tā saucamā “akcionāru sapulce” ar mazāk kā 30% Ventbunkers akcionāru piedalīšanos, kuru vadījis Mārtiņš Kvēps, bija prettiesiska līdz ar jebkuriem sapulcē pieņemtajiem lēmumiem norādīto iemeslu dēļ: 

Izskatās, ka atkārtojas 2009.gada 30.aprīļa notikumi, kad personu grupa, kurā atkal bija Mārtiņš Kvēps, veica darbības attiecībā uz SIA LSF Holdings likvidēšanu, kas ir izvērsies publiskā skandālā, kriminālprocesā un vairākās tiesvedībās civilā kārtībā.

Tomika International un tās meitas kompānijas apstiprina, ka abas kompānijas uz AS Ventbunkers sapulci, kas bija izsludināta uz 2009.gada 18.decembri, neieradās. Vēl vairāk –  Yelverton Investment B.V akcionāru pārstāvji netika ielaisti fiktīvās sapulces telpās. Tādējādi izsludinātā akcionāru sapulce nevarēja notikt kvoruma trūkuma dēļ saskaņā ar Ventbunkers statūtiem. Šīm abām kompānijām juridiski pieder vairāk kā 50% no  Ventbunkers pamatkapitāla. Sapulce var notikt tikai tad, ja tajā pārstāvēta vismaz puse pamatkapitāla.

Yelverton Investment B.V. vadībai ir labi pamatotas aizdomas, ka kāda persona vai personu grupa rīkojas ar falsificētu Ventbunkers akcionāru reģistru, kurā Yelverton Investment B.V. vairs nav iekļauta kā akcionārs. Šajā sakarā Yelverton Investment B.V. oficiāli paziņo, ka tās Ventbunkers akcijas nav nevienam atsavinātas un tā arvien ir šo akciju juridiskais īpašnieks. Turklāt, Yelverton Investment B.V. nav nevienu pilnvarojusi atsavināt akcijas. Tādējādi jebkuri paraksti par tā saucamo akciju atsavināšanu ir krimināla falsifikācija.

Abu Yelverton kompāniju vadība kopā ar IAG Industrieanlagen GesmbH un SIA IAG (kurām kopā pieder vairāk kā 70% Ventbunkers akciju) uzsver, ka vienīgā leģitīmā AS Ventbunkers padome ir tā, kas ir tikusi piereģistrēta komercreģistrā 2009. gada 4. novembra AS Ventbunkers akcionāru sapulces rezultātā. Jebkādi mēģinājumi to nomainīt 2009. gada 18. decembra “sapulcēšanās” laikā ir nekas cits kā nelikumīgs mēģinājums pārņemt kontroli AS Ventbunkers, kuru diriģēja Mārtiņš Kvēps.

Turklāt leģitīmie valdes locekļi ir tie, kas ir reģistrēti komercreģistrā uz doto brīdi (Mihails Dementjevs, Alvis Hāze, Raimonds Grīniņš), izņemot Valēriju Godunovu, kas tika atsaukts no amata ar A/s Ventbunkers padomes 2009. gada 16. decembra lēmumu.

Arī sapulces norise bija skandaloza, pārkāpjot likumu un rupji neievērojot likuma prasības. Sapulcē netika ielaisti Ventbunkers valdes locekļi Mihails Dementjevs un Alvis Hāze. Viņi vēlējās informēt telpā esošās personas par brutālajiem likuma pārkāpumiem un valdes apstiprināta akcionāra saraksta neesamību. Bruņoti nezināmas izcelsmes apsardzes vīri neielaida viņus uz Mārtiņa Kvēpa norādījumu pamata nelaist viņus telpā. Ja sanāksme bija paredzēta kā Ventbunkers akcionāru sanāksme, tad tas bija rupjš valdes locekļu tiesību pārkāpums.

Ventbunkers padome apstiprina: likumīgi ieceltie valdes locekļi ir tie, kas ir reģistrēti komercreģistrā uz doto brīdi (Mihails Dementjevs, Alvis Hāze, Raimonds Grīniņš), izņemot Valēriju Godunovu, kas tika atsaukts no amata ar A/s Ventbunkers padomes 2009. gada 16. decembra lēmumu.

A/S Ventbunkers padomes, Yelverton Investment B.V. un Yelverton Investments B.V vārdā. Rudolf Meroni

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Kvēps; Yelverton Investment B.V; Ventbunkers, AS;
Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv