Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Zemkopības ministrs paraksta sadarbības līgumu ar Meža īpašnieku biedrību

Publicēts 2007-03-23 14:56:34

Samazināt palielināt tekstu

Šodien darba vizītes laikā zemkopības ministrs Mārtiņš Roze un Meža īpašnieku biedrības (MIB) valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz MIB un Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbību vairākās mežsaimniecības nozares attīstības jomās.

Līgums paredz, ka turpmāk ZM un MIB sadarbosies jautājumos, kas saistīti ar meža nozares politikas plānošanas dokumentu projektu, tai skaitā zemes izmantošanas, izstrādi, meža nozari skarošo tiesību aktu projektu izstrādi un it īpaši par meža apsaimniekošanas normatīvo aktu vienkāršošanu, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas procedūras, lauku atbalsta programmu izstrādi, kā arī sabiedrības informēšanu un izpratnes par mežu un mežsaimniecības veicināšanu.

"Tiekoties ar MIB pārstāvjiem, privāto mežu īpašniekiem un uz vietas mežā apskatot izkoptas cirsmas, nostiprinājās mana pārliecība, privāto mežu īpašnieki vairs nav tādi, kādi daudzi bija deviņdesmito gadu sākumā, kad, kā rakstīja presē, mežus tikai izcērt un pamet tukšus izcirtumus, to vietās neiekopjot jaunaudzes. Mūsdienās situācija ir mainījusies un daudzi privātie mežsaimnieki mežus apsaimnieko ekonomiski pamatoti un ar skatu nākotnē, ne tikai iegūstot koksni, bet nocirstā vietā ieaudzējot jaunu mežu un kopjot mežaudzes," atzīst Mārtiņš Roze.

Tikšanās laikā zemkopības ministrs uzklausīja meža īpašnieku ierosinājumus per nepieciešamību likumdošanā veikt dažas izmaiņas, lai uzlabotu mežsaimniecisko darbību. "MIB un meža īpašnieku ierosinājumi bija pamatoti, to varēja redzēt vairākās pārbiezinātās egļu audzēs, kur savulaik meža dzīvnieku nodarīto postījumu rezultātā mežaudze kļuvusi neproduktīva, bet tās īpašnieks nedrīkst to nocirst un iekopt jaunu mežu. Tuvākajā laikā ar attiecīgajiem ZM speciālistiem šo problēmu apspriedīsim un, konsultējoties ar visām mežsaimniecībā saistītajām pusēm, spriedīsim par nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā," saka zemkopības ministrs un turpina: "Tas ir normāls process – uzlabojas mūsu zināšanas, sabiedrības izpratne, sadarbība un mēs kopā varam atrast risinājumus iepriekš problemātiskiem jautājumiem."

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Roze;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv